Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W Bibliotece naszego seminarium rozpoczął się "Kiermasz taniej książki".

Wśród książek, które można nabyć w symbolicznej cenie, znajdują się pozycje teologiczne, historyczne, psychologiczne, proza, a także archiwalne numery czasopism katolickich. Do licznych perełek kiermaszu zaliczymy książki takich autorów, jak Wojtyła, Guardini, de Lubac, Dobraczyńsk czy też Lewis. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Warto zaznaczyć, że eksponowane na kiermaszu pozycje to tzw. dublety, czyli powtarzające się egzemplarze tej samej książki w zbiorach magazynu Biblioteki. Książki w większości wypadków są darowiznami od księży.

Kiermasz od pierwszych minut po otwarciu cieszy się sporym zainteresowaniem, szczególnie wśród kleryków. Często wychodzą oni z Biblioteki z pokaźnymi zbiorami oraz uśmiechem na ustach. :)

Kiermasz potrwa do wyczerpania bibliotecznych zapasów.

 

kl. Marcin Kipigroch/kl. Marcin Skornia