Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Słowo ,,Jezus” staje się Ciałem z woli Boga Ojca, za przyczyną Maryi, która jest Arką żywej obecności Boga. Zobaczmy oczami wiary, jak Maryja realizowała swe powołanie.

Maryja przed zwiastowaniem była wierna ,,Słowu” zawartemu w Piśmie Świętym, a według niektórych opowiadań w momencie ukazania się Anioła, czytała Psałterz. Świadczy o tym, że Maryja była wychowana w tradycji żydowskiej i lubiła modlić się psalmami. To wielkie zawierzenie Bogu zapewne wszczepili jej rodzice: św. Anna i św. Joachim. Wszak rodzina jest pierwszym seminarium, a rodzice są pierwszymi nauczycielami i przewodnikami. To oni nauczyli nas modlitwy, szacunku do drugiego człowieka, dyscypliny i wierności w powołaniu.

Mieć powołanie to znaczy poświęcić się Bogu: w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym, małżeństwie albo w jakiś inny sposób. Archanioł Gabriel zwiastował Matce Bożej, że będzie narzędziem w ręku Boga i że przez jej osobę będzie zrealizowany Boży plan Zbawienia. Zauważmy, że Maryja spełnia doskonale swe powołanie, mówiąc TAK. Ona do końca nie wie, co to będzie, ale jak mówi Ewangelia: „Błogosławieni którzy nie widzieli, a uwierzyli...”. Przez realizację swego powołania Maryja osiągnęła świętość i jest najlepszą Wychowawczynią każdego powołania, a szczególnie powołania do świętości.

W życiu też przeżywamy różne zwiastowania w swoim ,,Nazarecie”. Poprzez te wydarzenia i znaki Bóg mówi do nas, oczekuje naszej pozytywnej odpowiedzi względem Jego planu, jaki nam zarysował. Pełnijmy, na ile to możliwe, wolę Boga z wdzięcznością, a w trudach z cierpliwością. Nie zmarnujmy tego planu, aby sam Bóg  był zadowolony, że wzrastamy w powołaniu dzięki Niemu i dla Niego. Niech Matka Dobrej Rady wspiera nas w podejmowaniu istotnych decyzji w naszym życiu. Niech uprasza Boże błogosławieństwo i wytrwanie na obranej drodze.

W tym roku mija 20-lecie powstania metropolii częstochowskiej. Przypomnijmy, że pierwszym jej metropolitą został abp. Stanisław Nowak, a w skład metropolii weszły także diecezje: radomska i sosnowiecka. Zapraszamy do uczczenia tej ważnej dla metropolii podczas Mszy św. w Bazylice Archikatedralnej, która odbędzie się 26 marca (poniedziałek) o godz. 18:00 (w tym roku uroczystość Zwiastowania NMP jest przeniesiona z niedzieli). Eucharystii przewodniczył będzie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Uroczystość Zwiastowania NMP związana jest także z modlitwą w obronie życia każdego człowieka, a zwłaszcza dzieci nienarodzonych. Stąd w trakcie Eucharystii możliwe będzie przystąpienie do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Informacje o tym dziele na stronie: www.duchowaadopcja.com.pl

 

,,Pozwól działać Jezusowi”

(z dedykacją dla Tych, którzy rozeznają swe powołanie)

Janie Chrzcicielu?

Zechciej wyświadczyć, przysługę Jezusowi,

ochrzcij Go i nie odmawiaj Mu.

Piotrze?

Zechciej zdjąć brudne buty,

i daj umyć swe nogi Chrystusowi.

Mario Magdaleno?

Postaraj się o czystość szaty swej duszy.

Zacheuszu?

Nie siedź na byle jakich myślach,

lecz czym prędzej zejdź powitać Mistrza.

 

kl. Grzegorz Dybaś