Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Słowo ,,Jezus” staje się Ciałem z woli Boga Ojca, za przyczyną Maryi, która jest Arką żywej obecności Boga. Zobaczmy oczami wiary, jak Maryja realizowała swe powołanie.

Maryja przed zwiastowaniem była wierna ,,Słowu” zawartemu w Piśmie Świętym, a według niektórych opowiadań w momencie ukazania się Anioła, czytała Psałterz. Świadczy o tym, że Maryja była wychowana w tradycji żydowskiej i lubiła modlić się psalmami. To wielkie zawierzenie Bogu zapewne wszczepili jej rodzice: św. Anna i św. Joachim. Wszak rodzina jest pierwszym seminarium, a rodzice są pierwszymi nauczycielami i przewodnikami. To oni nauczyli nas modlitwy, szacunku do drugiego człowieka, dyscypliny i wierności w powołaniu.

Mieć powołanie to znaczy poświęcić się Bogu: w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym, małżeństwie albo w jakiś inny sposób. Archanioł Gabriel zwiastował Matce Bożej, że będzie narzędziem w ręku Boga i że przez jej osobę będzie zrealizowany Boży plan Zbawienia. Zauważmy, że Maryja spełnia doskonale swe powołanie, mówiąc TAK. Ona do końca nie wie, co to będzie, ale jak mówi Ewangelia: „Błogosławieni którzy nie widzieli, a uwierzyli...”. Przez realizację swego powołania Maryja osiągnęła świętość i jest najlepszą Wychowawczynią każdego powołania, a szczególnie powołania do świętości.

W życiu też przeżywamy różne zwiastowania w swoim ,,Nazarecie”. Poprzez te wydarzenia i znaki Bóg mówi do nas, oczekuje naszej pozytywnej odpowiedzi względem Jego planu, jaki nam zarysował. Pełnijmy, na ile to możliwe, wolę Boga z wdzięcznością, a w trudach z cierpliwością. Nie zmarnujmy tego planu, aby sam Bóg  był zadowolony, że wzrastamy w powołaniu dzięki Niemu i dla Niego. Niech Matka Dobrej Rady wspiera nas w podejmowaniu istotnych decyzji w naszym życiu. Niech uprasza Boże błogosławieństwo i wytrwanie na obranej drodze.

W tym roku mija 20-lecie powstania metropolii częstochowskiej. Przypomnijmy, że pierwszym jej metropolitą został abp. Stanisław Nowak, a w skład metropolii weszły także diecezje: radomska i sosnowiecka. Zapraszamy do uczczenia tej ważnej dla metropolii podczas Mszy św. w Bazylice Archikatedralnej, która odbędzie się 26 marca (poniedziałek) o godz. 18:00 (w tym roku uroczystość Zwiastowania NMP jest przeniesiona z niedzieli). Eucharystii przewodniczył będzie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Uroczystość Zwiastowania NMP związana jest także z modlitwą w obronie życia każdego człowieka, a zwłaszcza dzieci nienarodzonych. Stąd w trakcie Eucharystii możliwe będzie przystąpienie do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Informacje o tym dziele na stronie: www.duchowaadopcja.com.pl

 

,,Pozwól działać Jezusowi”

(z dedykacją dla Tych, którzy rozeznają swe powołanie)

Janie Chrzcicielu?

Zechciej wyświadczyć, przysługę Jezusowi,

ochrzcij Go i nie odmawiaj Mu.

Piotrze?

Zechciej zdjąć brudne buty,

i daj umyć swe nogi Chrystusowi.

Mario Magdaleno?

Postaraj się o czystość szaty swej duszy.

Zacheuszu?

Nie siedź na byle jakich myślach,

lecz czym prędzej zejdź powitać Mistrza.

 

kl. Grzegorz Dybaś