Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 18.00 na Placu Daszyńskiego, przy pomniku bł. Jana Pawła II. Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej będzie manifestacją miłości, upominania oraz przebaczenia.

Do udziału zaproszone są szczególnie: rodziny z dziećmi, młodzież, szkoły katolickie i społeczne, uczelnie, ruchy i stowarzyszenia. W Drodze Krzyżowej wezmą udział klerycy naszego seminarium.

Nabożeństwu Drogi Krzyżowej będzie przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

 

Źródło: DA Emaus/Kuria Częstochowa