Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 

Wielkanoc 2012


 

W imieniu całej wspólnoty

Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej

przesyłam najlepsze świąteczne życzenia.

Każda Wielkanoc budzi w nas nową nadzieję

i nowe pragnienie życia i służby.

Trwając w komunii ze zmartwychwstałym Panem

nie tylko wierzymy, że Bóg jest silniejszy niż nasze grzechy i lęki,

ale je przezwyciężamy i stajemy po stronie Miłości.

Z całego serca życzę pełnego udziału w zmartwychwstaniu Jezusa,

w przezwyciężaniu wszelkich zwątpień

i w radosnym śpiewaniu całym swoim życiem wielkanocnego Alleluja.

Bardzo dziękuję za wszelkie oznaki życzliwości i przyjaźni

wobec naszego Seminarium i ośmielam się prosić

o modlitwę w  naszej intencji,

a szczególnie w intencji nowych powołań kapłańskich.

 

Z wdzięcznością za przyjaźń i troskę wobec naszego Seminarium,

 
Ks. Andrzej Przybylski

Rektor WSD