Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 

Wielkanoc 2012


 

W imieniu całej wspólnoty

Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej

przesyłam najlepsze świąteczne życzenia.

Każda Wielkanoc budzi w nas nową nadzieję

i nowe pragnienie życia i służby.

Trwając w komunii ze zmartwychwstałym Panem

nie tylko wierzymy, że Bóg jest silniejszy niż nasze grzechy i lęki,

ale je przezwyciężamy i stajemy po stronie Miłości.

Z całego serca życzę pełnego udziału w zmartwychwstaniu Jezusa,

w przezwyciężaniu wszelkich zwątpień

i w radosnym śpiewaniu całym swoim życiem wielkanocnego Alleluja.

Bardzo dziękuję za wszelkie oznaki życzliwości i przyjaźni

wobec naszego Seminarium i ośmielam się prosić

o modlitwę w  naszej intencji,

a szczególnie w intencji nowych powołań kapłańskich.

 

Z wdzięcznością za przyjaźń i troskę wobec naszego Seminarium,

 
Ks. Andrzej Przybylski

Rektor WSD