Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 

Wielkanoc 2012


 

W imieniu całej wspólnoty

Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej

przesyłam najlepsze świąteczne życzenia.

Każda Wielkanoc budzi w nas nową nadzieję

i nowe pragnienie życia i służby.

Trwając w komunii ze zmartwychwstałym Panem

nie tylko wierzymy, że Bóg jest silniejszy niż nasze grzechy i lęki,

ale je przezwyciężamy i stajemy po stronie Miłości.

Z całego serca życzę pełnego udziału w zmartwychwstaniu Jezusa,

w przezwyciężaniu wszelkich zwątpień

i w radosnym śpiewaniu całym swoim życiem wielkanocnego Alleluja.

Bardzo dziękuję za wszelkie oznaki życzliwości i przyjaźni

wobec naszego Seminarium i ośmielam się prosić

o modlitwę w  naszej intencji,

a szczególnie w intencji nowych powołań kapłańskich.

 

Z wdzięcznością za przyjaźń i troskę wobec naszego Seminarium,

 
Ks. Andrzej Przybylski

Rektor WSD