Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

- Zdumiewający jest fakt, iż zgoda Maryi na współdziałanie z łaską uprzedzającą wyrażona została nie tylko jako słowo, ale także jako radosne pragnienie przebywania z Jezusem – powiedział abp Wacław Depo podczas Mszy św. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Eucharystia sprawowana w archikatedrze Świętej Rodziny była modlitwą dziękczynną w 20. rocznicę ustanowienia metropolii częstochowskiej. We wprowadzeniu abp Depo podziękował koncelebrującemu Mszę św. abp. seniorowi Stanisławowi Nowakowi za wieloletnie przewodzenie archidiecezji i wysiłek włożony w jej rozwój. Swoją wdzięczność skierował także w stronę biskupów pomocniczych, których reprezentował obecny na uroczystości bp Jan Wątroba.

Modlitwa podczas Eucharystii miała także wymiar prośby związanej z ochroną życia ludzkiego. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest bowiem w Polsce obchodzona także jako Dzień Świętości Życia. Zewnętrznym znakiem troski o poczęte i bezbronne dzieci było podjęcie przez przedstawicieli rodzin oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Z radością modlitwę w intencji poczętych dzieci podjęło również dziewięciu kleryków z naszego seminarium.

Abp Depo w swej homilii podkreślił, że Maryja słusznie jest nazywana Matką łaski Bożej. – Ona zwiastuje Boga, który jest większy od naszego pojmowania świata. Jego łaska zawsze zwycięża.

W kontekście postawy współczesnego świata, który w sposób demokratyczny opiera się za cywilizacją śmierci, metropolita wezwał do odważnego dawania świadectwa o wartości życia, które przekracza myślenie oparte o horyzont ziemi. – Prośmy Maryję o odwagę wiary, byśmy umieli odpowiadać: „TAK!” Chrystusowi i Kościołowi. Niech Maryja rozpromienia swą miłością wszystkie drogi naszego zawierzenia. 

Zobacz galerię zdjęćCzytaj też: Zwiastowanie początkiem drogi powołania

 

kl. Jacek Kijas