Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Zamieszczamy program Paschalnego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie. Zapraszamy do udziału w celebracjach liturgicznych, sprawowanych przez pasterzy Kościoła częstochowskiego.

Klerycy sosnowieccy wyjeżdżają do swojej diecezji już w Wielką Środę, aby  posługiwać podczas liturgii w katedrze Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Klerycy częstochowscy zostają w seminarium w Częstochowie aż do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Chór seminaryjny poprowadzi wszystkie śpiewy podczas nabożeństw, a liturgia w całości przygotowana jest przez asysty seminaryjne.

Tradycyjnie, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej weźmie udział w modlitwie Liturgii Godzin w archikatedrze częstochowskiej, a także Mszy Krzyżma i Mszy Wieczerzy Pańskiej - w Wielki Czwartek; w Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz w Wigilii Paschalnej i procesji rezurekcyjnej w Wielką Sobotę.

Ponadto alumni będą modlić się podczas adoracji wielkoczwartkowej w kościele rektorackim Najśw. Imienia Maryi w Częstochowie (początek adoracji o 21.15  modlitwie będzie przewodniczył Abp Wacław Depo), wezmą udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich (Wielki Piątek  godz. 14.00). 

W Wielką Sobotę o godz. 19.00 cała wspólnota seminaryjna spotka się z Księdzem Arcybiskupem Wacławem na wspólnym posiłku wielkanocnym w refektarzu seminaryjnym. Będzie to okazja do złożenia sobie życzeń wielkanocnych przed wyjazdem do domów na krótką przerwę świąteczną.

 

Program Paschalnego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie

WIELKA ŚRODA (1 kwietnia 2015 r.)

godz. 17.00 – Liturgia Godzin: antycypacja Godziny czytań z Wielkiego Czwartku. Udział Kapituły Archikatedralnej - przewodniczy abp Wacław Depo.


WIELKI CZWARTEK (2 kwietnia 2015 r.)

godz. 10.00 – Msza Krzyżma - celebruje abp  Wacław Depo wraz z biskupami oraz prezbiterami całej archidiecezji, podczas której będzie konsekrowane święte krzyżmo oraz olej chorych, a kapłani odnowią przyrzeczenia złożone w dniu święceń prezbiteratu.

godz. 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umycia nóg i przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia.


WIELKI PIĄTEK (3 kwietnia 2015 r.)

godz. 9:00 – Liturgia Godzin: Godzina czytań i Jutrznia. Udział Kapituły Archikatedralnej - przewodniczy abp Wacław Depo.

godz. 18:00 – Liturgia na cześć Męki Pańskiej.

 

DROGA KRZYŻOWA

godz. 14.00 - Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich.

 

WIELKA SOBOTA (4 kwietnia 2015 r.)

godz. 9.00 – Liturgia Godzin: Godzina czytań i Jutrznia. Udział Kapituły Archikatedralnej - przewodniczy abp Wacław Depo

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (5 kwietnia 2015 r.)

godz. 21.00 (z soboty na niedzielę)Liturgia Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną.

godz. 10.00 – Msza święta - celebruje przedstawiciel Kapituły Bazyliki Archikatedralnej.Źródło:
 Okólnik Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.