Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

20-22 kwietnia 2012 r.
„Dom nie ręką ludzką uczyniony”


Piątek, 20.04.2012r.
20.30 Nabożeństwo Maryjne (Kaplica MB) - DA Radom.
21.00 Apel Jasnogórski - Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski.
21.30 Akademicka Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich - DA Szczecin.

Sobota, 21.04.2012 r.
9.30 Animacja muzyczna - DA Bydgoszcz
10.00 Konferencja wprowadzająca. Dom nie ręką uczyniony. o. Witold Kawecki UKSW (Bazylika Jasnogórska).
10.30 Spotkania w grupach:
a.1. Troska o kościół -  P. Paweł Zuchniewicz (Bazylika Jasnogórska)
a.2. Troska o człowieka – P. Rafał Jan Porzeziński (Sala. O. Kordeckiego)
a.3. Troska o wiarę – Teatr Mumio (Kaplica św. Józefa)
13.00 Czas wolny.
14.00 Troska o prawdę. Wykład dla profesorów. Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski.
Adoracja i Koronka do Miłosierdzia Bożego i spowiedź. DA Bydgoszcz (Katedra)
15.30 Powitanie profesorów i studentów - ks. Rektor Jacek Siekierski CODA Warszawa (Katedra)
16.00 Konferencja Troska o życie - ks. Przemysław Kawa - Kawecki.
17.00 Pielgrzymka na Jasną Górę, Modlitwa o pokój dla świata DA Rzeszów.
18.30 Msza św. i ślubowanie Szczyt Jasnogórski -  Arcybiskup Józef Michalik Przewodniczący Episkopatu Polski; DA Jarosław.
20.00 Posiłek - DA Częstochowa, DA Drohiczyn.
21.00 Apel Jasnogórski (kaplica MB) ks. bp. Marek Jędraszewski, DA Warszawa - Praga
22.00 Czuwania o. Adam Szustak DA Beczka Kraków (Kaplica MB Jasnogórskiej)

Teatr Patataj "W pół przerwane słowa", Da Warszawa (Sala Św. Józefa)
Projekcja filmu Jacques Maritain "Filozof Pełen Miłości". (Sala Kordeckiego)
Koncert (Wieczernik)

Niedziela, 22.04.2012
9.00 Msza Św. ks. Bp. Marek Jędraszewski, DA Poznań (Bazylika Jasnogórska)

JK/DA Emaus