Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Za nieco ponad miesiąc 12 diakonów naszego seminarium przyjmie święcenia kapłańskie. Póki co odbywają oni praktyki w parafiach i uczestniczą w spotkaniach formacyjno-pastoralnych.

W ramach ostatniego takiego spotkania diakoni mieli okazję poznać bliżej duszpasterstwo osób uzależnionych. Działalność ośrodka dla narkomanów „Betania” ukazał ks. Zbigniew Zalejski. Rolę radia w służbie duszpasterstwa przybliżył z kolei przyszłym prezbiterom ks. Piotr Zaborski, dyrektor Katolickiego Radia „Fiat”. Diakoni poznali także zadania i funkcje Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej. Zajęcia w siedzibie Archiwum przeprowadził dla nich jego wicedyrektor, ks. dr Jacek Kapuściński.

Ważnym momentem ostatniego spotkania były indywidualne rozmowy diakonów z Księdzem Rektorem. Alumni VI roku uczestniczyli także w adoracji kapłańskiej, która odbywa się w seminarium  w każdy trzeci czwartek miesiąca.

Podczas kolejnych spotkań diakoni zobaczą, jak wygląda specyfika posługi kapłańskiej w duszpasterstwie akademickim (na przykładzie DA „Emaus”) oraz Ruchu Światło-Życie. Alumni zwiedzą także placówki Caritas oraz spotkają się z ks. Jackiem Gancarkiem, który przybliży im temat duszpasterstwa misyjnego.

17 maja w budynku seminarium diakoni odbędą rozmowy indywidualne z abp. Wacławem Depo przed przyjęciem święceń prezbiteratu.

Zachęcamy do modlitwy za naszych diakonów, aby jak najlepiej przygotowali się duchowo do tak szczególnego momentu ich życia, jakim będzie przyjęcie święceń kapłańskich.kl. Jacek Kijas