Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Dobiegło końca malowanie kościoła seminaryjnego pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Po prawie dwudziestu latach kościół ten wymagał już odnowy. Jest on przecież sercem nie tylko seminaryjnej formacji przyszłych księży, ale również miejscem modlitwy i spotkań wielu grup i wspólnot, a także niezapomnianych koncertów muzyki sakralnej. Drugi etap prac renowacyjnych przy kościele seminaryjnym zacznie się już niebawem. Tym razem prace dotyczyć będą remontu i malowania zewnętrznej elewacji kościoła. Prace te możliwe są dzięki ofiarom dobrych ludzi. Ciągle jednak liczymy na wsparcie od naszych dobrodziejów, dlatego zwracamy się z prośbą o dalszą pomoc na ten cel.

Za każdą, najmniejszą nawet ofiarę, będziemy bardzo wdzięczni.


Nr konta bankowego: 11102016640000380201165612

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie
ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa


ks. Andrzej Przybylski

Rektor WSD