Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

W naszej seminaryjnej bibliotece wciąż przybywa książek i periodyków.

Ks. Arkadiusz Olczyk, dyrektor biblioteki, stara się o wzbogacanie księgozbioru nowościami wydawniczymi, nie tylko z teologii, ale także z zakresu filozofii, pedagogiki, psychologii, katechetyki, historii, literatury religijnej i klasyki. Niedługo stan zbiorów bibliotecznych osiągnie 100 tys. woluminów.

Życzliwość, serdeczny uśmiech oraz kompetencja zawodowych bibliotekarek czyli p. Kasi i p. Ani sprawiają, że do biblioteki zaglądają nie tylko klerycy i studenci Wyższego Instytutu Teologicznego. Nawiedza nas coraz więcej czytelników z Częstochowy i całej Polski. Cieszy nas to zainteresowanie i popularyzacja.

Zachęcamy do zapoznania się z dziejami biblioteki, które opracował ks. Arkadiusz Olczyk oraz z nowymi zdjęciami wnętrza biblioteki. Materiały te znajdują się w zakładce: Biblioteka.

Drzwi biblioteki są otwarte. Zapraszamy!