Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W auli Wyższego Seminarium Duchownego w minioną sobotę odbyła się konferencja, zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich. Konferencja ta dotyczyła dwóch ważnych i bardzo aktualnych tematów: in vitro w powiązaniu z NaProTechnologią oraz antykoncepcji.

Pierwsza część konferencji była poświęcona metodzie leczenia niepłodności małżeńskiej, jaką jest NaProTechnologia. Swoim doświadczeniem i rzetelną wiedzą podzielił się z uczestnikami konferencji dr Tadeusz Wasilewski z Białegostoku, który przez 14 lat pracował w klinice in vitro i stał się specjalistą w owej dziedzinie. Jak sam podkreśla, zabiegi in vitro wykonywał z głębokim pragnieniem niesienia pomocy parom małżeńskim, borykającym się z bardzo ciężkim problemem, jakim jest bezpłodność. Jednak w pewnym momencie odczuł wyraźnie, że coś jest nie tak.

Podczas realizacji programu in vitro kilka istnień ludzkich po prostu nie ma szansy na przeżycie. - Czułem, że zaczynam postrzegać życie zupełnie inaczej, że ono zaczyna we mnie tętnić. Zobaczyłem to życie i swoją pracę przez pryzmat dwóch koron drzew: jedna jest zielona, pełna liści, żywa – to te dzieci, którym się daje szansę w programie in vitro, a drugie drzewo – suche, bez liści – to te dzieci, którym się szansy na dalsze życie po prostu nie dało... Taki jest program in vitro! - mówił dr Wasilewski.  Od tamtej pory Bóg dawał dr.Tadeuszowi wyraźne znaki, że nie tędy droga. - To było pasmo pokazania, jak niegodziwa jest ta metoda i co mam zrobić, aby wyjść z tego ośrodka, w którym pracowałem, a także jak wykorzystać zdobyty potencjał leczenia niepłodności małżeńskiej - podkreślił. I tak w końcu w 2009r z inicjatywy dr. Wasilewskiego powstała w Białymstoku pierwsza w Polsce klinika leczenia niepłodności małżeńskiej metodą NaProTechnologii.

W drugiej części uczestnicy mogli wysłuchać wykładu na temat nowoczesnego spojrzenia na antykoncepcję. Przedłożenie wygłosił dr Marek Kośmicki z Warszawy.  Przypomniał on słuchaczom, co Papież Benedykt XVI mówił o antykoncepcji. Przedstawił również konkretne fakty, mówiące o tym, jak destrukcyjny wpływ mają stosowane środki hormonalne na  zdrowie i płodność kobiety.

Pozostałą część konferencji wypełniła dyskusja.

Klaudia Kozłowska

KSM Częstochowa