Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W tym tygodniu Kościół obchodzi 49. Tydzień Modlitw o Powołania, dlatego tym bardziej zapraszam na spotkanie modlitewne mężczyzn w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, w poniedziałek, 30 kwietnia br. o godz. 19.30 w kaplicy seminaryjnej (Częstochowa, ul. Św. Barbary 41).


Program spotkania taki, jak zawsze:

19.30 – Modlitwa wspólna z krótkim słowem Księdza Rektora;

20.00 – 21.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ( w ciszy – można wyjść w dowolnym momencie).


Zapraszamy do modlitwy i prosimy o przekazanie tego zaproszenia wszystkim znajomym mężczyznom, którzy chcą dołączyć do tego wielkiego wołania Kościoła o nowe powołania.

                        
Z modlitwą,

ks. Andrzej Przybylski

Rektor WSD


Czytaj też: Szturmujemy Niebo o nowe powołania

Czytaj też: Modlitwa mężczyzn o mężnych kapłanów