Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W tym tygodniu Kościół obchodzi 49. Tydzień Modlitw o Powołania, dlatego tym bardziej zapraszam na spotkanie modlitewne mężczyzn w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, w poniedziałek, 30 kwietnia br. o godz. 19.30 w kaplicy seminaryjnej (Częstochowa, ul. Św. Barbary 41).


Program spotkania taki, jak zawsze:

19.30 – Modlitwa wspólna z krótkim słowem Księdza Rektora;

20.00 – 21.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ( w ciszy – można wyjść w dowolnym momencie).


Zapraszamy do modlitwy i prosimy o przekazanie tego zaproszenia wszystkim znajomym mężczyznom, którzy chcą dołączyć do tego wielkiego wołania Kościoła o nowe powołania.

                        
Z modlitwą,

ks. Andrzej Przybylski

Rektor WSD


Czytaj też: Szturmujemy Niebo o nowe powołania

Czytaj też: Modlitwa mężczyzn o mężnych kapłanów