Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Na rynku wydawniczym ukazała się książka wykładowcy naszego seminarium, ks. dra Pawła Maciaszka. Nosi ona tytuł: W bliskości Boga. Jak żyć liturgią?

Autor, sięgając m.in. dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz nauczania papieży, przybliża czytelnikom wybrane zagadnienia z zakresu liturgiki. - Kroczenie wyznaczoną przez Chrystusa drogą życia polega między innymi na kierowaniu się troską o coraz dokładniejsze rozumienie przeżywanej liturgii. Uczestniczyć w niej świadomie znaczy znać dokonywane misteria, a brać w nich czynny udział to przeżywać je jako osobiste spotkanie z Chrystusem – podkreśla ks. Maciaszek.

Ciekawy jest w sposób, w jaki autor wprowadza czytelnika w omawiane zagadnienia. – Tytuły poszczególnych rozdziałów ukazują szerokie spektrum wyrażeń odnoszących się do ludzkiej percepcji i duchowej aktywności, takich, jak: „poznawać”, „pojmować”, „zrozumieć”, „doświadczyć”, „przeżywać”, „dostrzegać”, „rozpoznawać”, „odszukiwać”, „uczestniczyć”, „przyjmować”, „podejmować”, „wypełniać”, „radować się”, „czerpać”, przekazywać”. Wszystkie one otwierają na poszczególne aspekty misterium uobecnianego w liturgii, tworząc etos życia liturgią, co trafnie zostało ujęte w tytule publikacji – tak scharakteryzowała ten sposób w Słowie wprowadzającym s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR.

Zadaniem tej książki jest ukazanie związku liturgii i jej głębokich treści z życiem każdego chrześcijanina. Pozycja ta konfrontuje się też z nie zawsze doskonałą formą przeżywania liturgii przez wiernych. - Podążanie drogą wskazaną na kartach tej książki z pewnością pozwoli obronić się przed takimi pokusami, jak uleganie rutynie w przeżywaniu Mszy św., czy pojmowanie liturgii jako przypadkowego zbioru bardziej lub mniej pobożnych czynności – wskazuje ks. Maciaszek.

Ostatecznie jednak cel drogi, którą podąża człowiek, i rzeczywistość aktualnie niewidzialna, na którą wskazuje liturgia w swoich znakach, sytuuje się ponad dostępnym nam wymiarem doczesnym. – Chrześcijanin, który szuka drogi zbawienia, przyjmuje liturgię i kroczy w kierunku wskazanym przez nią, nagradzany jest darem żywej wiary., niezachwianej nadziei  i niemającej końca miłości – podsumowuje autor.

Książka ks. dra Pawła Maciaszka W bliskości Boga. Jak żyć liturgią? ukazała się nakładem Edycji Świętego Pawła.

 

kl. Jacek Kijas