Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Zamieszczamy program Uroczystości Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, która będzie obchodzona na Jasnej Górze w dniach 2-3 maja. Zapraszamy do uczestnictwa i modlitwy za Ojczyznę przez wstawiennictwo Matki Bożej.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski, Archidiecezji Częstochowskiej i Archidiecezji Przemyskiej

Program:

Jasna Góra, 2-3 maja 2012 r.

środa, 2 maja

godz. 18.30 - Procesja Maryjna po wałach – o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry
godz. 19.00 - Msza św. – o. Łukasz Buzun, podprzeor Jasnej Góry
godz. 21.00 - Apel Jasnogórski – o. Stanisław Jarosz
godz. 21.30 - Koncert „Surge Polonia” – Powstań Polsko – Sala o. Kordeckiego

Czuwanie - Ojcowie Pasjoniści z Łodzi

czwartek, 3 maja

godz. 5.30 - Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie
godz. 6.00 - Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej
Msza święta z homilią - o. Stanisław Baranowski

godz. 10.00 - Jasnogórska modlitwa dziękczynna - Chóry „Pueri Cantores”
godz. 10.25 - Ingres Księży Biskupów
godz. 10.30 - poświęcenie Epitafium Smoleńskiego na dziedzińcu przed Kaplicą Cudownego Obrazu

godz. 11.00 - Suma - abp Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Episkopatu Polski
powitanie - o. Izydor Matuszewski, generał Zakonu Paulinów
ponowienie Milenijnego Aktu Oddania Matce Bożej
przyrzeczenie Duchowej Adopcji (po Komunii św.)

po Mszy św. - przejście do Sali Rycerskiej i zwiedzanie wystawy fotograficznej pt.: „Jasnogórscy Pielgrzymi – Ofiary katastrofy smoleńskiej”

godz. 14.00 - Droga Krzyżowa - o. Stanisław Jarosz
godz. 16.15 - Różaniec - o. Zbigniew Kluska
godz. 18.30 - Procesja Eucharystyczna po wałach - o. Sebastian Matecki, Podprzeor Jasnej Góry
godz. 19.00 - Msza św. na Szczycie z homilią – abp Wacław Depo, metropolita częstochowski
godz. 21.00- Apel Jasnogórski z udziałem Wojska Polskiego - bp Józef Guzdek, Biskup Polowy W.P.


Zapraszamy do uczestnictwa i modlitwy za Ojczyznę przez wstawiennictwo Matki Bożej.


Źródło: jasnagora.com