Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

We wtorek maturzyści, przystępując do egzaminu dojrzałości z języka polskiego, rozpoczną swój majowy maraton. Chcemy zapewnić o naszej pamięci w modlitwie i życzyć Wam powodzenia!

Zapewniamy o naszej modlitwie i życzymy, by udało się Wam znakomicie zdać zarówno te majowe egzaminy, jak i egzamin z wiary każdego następnego dnia Waszego życia.

Niech Duch Święty prowadzi Was szczególnie także w momencie wyboru studiów lub innej drogi życiowej realizacji. Dobry wybór w tym momencie stanowi gwarancję doświadczenia w dalszym życiu prawdziwego szczęścia i osobistego spełnienia.

Powodzenia Drodzy! :)

Pozdrawiamy w Panu! <><


Wspólnota seminaryjna