Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Studium Duchowości Chrześcijańskiej przy Wyższym Instytucie Teologicznym zaprasza na Warsztaty: Komunikacja międzyosobowa a rozwój życia duchowego. Odbędą się one 12 maja (sobota) w godz. 9.00-18.00 w siedzibie Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie (ul. św. Barbary 41). 


Warsztaty poprowadzi ks. dr Jerzy Smoleń z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zgłoszenia można przesyłać do 10 maja br.:

- listownie: al. Jana Pawła II 82, 42-200 Częstochowa;

- telefonicznie: (34) 361-31-38, 603-767-299;

- e-mail: b.kozlowski@niedziela.pl


Serdecznie zapraszamy!

 

Ks. dr Bernard Kozłowski

dyrektor Studium Duchowości Chrześcijańskiej