Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Studium Duchowości Chrześcijańskiej przy Wyższym Instytucie Teologicznym zaprasza na Warsztaty: Komunikacja międzyosobowa a rozwój życia duchowego. Odbędą się one 12 maja (sobota) w godz. 9.00-18.00 w siedzibie Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie (ul. św. Barbary 41). 


Warsztaty poprowadzi ks. dr Jerzy Smoleń z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zgłoszenia można przesyłać do 10 maja br.:

- listownie: al. Jana Pawła II 82, 42-200 Częstochowa;

- telefonicznie: (34) 361-31-38, 603-767-299;

- e-mail: b.kozlowski@niedziela.pl


Serdecznie zapraszamy!

 

Ks. dr Bernard Kozłowski

dyrektor Studium Duchowości Chrześcijańskiej