Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

- Człowiek potrzebuje niebywałej akceptacji. Apostołowie znaleźli swoje miejsce przy stole podczas Ostatniej Wieczerzy. Znaleźć swoje miejsce w Kościele to odkryć Pana, który mnie zaakceptował! – z wielką mocą przekonywał nas o tym podczas dnia skupienia ks. Michał Pabiańczyk, kapłan naszej archidiecezji i misjonarz w Zambii.

Słowa ks. Michała były przeniknięte życiowym doświadczeniem, dzięki czemu trafiały często z konkretną odpowiedzią w sedno pytań rodzących się w naszych sercach. Tak było chociażby w kwestii tematu odkrywania swego miejsca w Kościele. - Człowiek, który nie pokocha siebie, gardzi Chrystusem i drugim człowiekiem. W kapłaństwie trzeba być miłującym ojcem, a nie despotą. Dlatego trzeba być ostrożnym w kapłaństwie, zanim jako ksiądz zdenerwujesz się na drugiego człowieka. Trzeba dużo cierpliwości, która jest rezultatem zrozumienia drugiego człowieka i patrzenia na niego z nadzieją – tłumaczył ks. Michał.

W szukaniu swego miejsca w Kościele pomaga dobrze ukształtowana relacja osobowa z Panem Bogiem. - Doświadczenie Boga jest uratowaniem istnienia. Człowiek musi być odnaleziony przez Boga. Inaczej nie wie, kim jest – mówił kaznodzieja. To doświadczenie pomaga również we właściwym spojrzeniu na drugiego człowieka. - Uczmy się dziękować Bogu za powodzenie brata, jego talenty, dobrze zdane egzaminy, rozmodlenie. Nie budźmy w sobie zazdrości z tego powodu. Gdy jej nie ma, wtedy może dojrzewać communio - wyjaśnił misjonarz.

Nie zabrakło odniesień do pracy misjonarza w Afryce, które pomogły zobrazować sytuację tamtejszego Kościoła. - W Afryce ludzie żyją Kościołem. Chorzy na AIDS tańczą w kościele. To my mamy zatem nawracać Afrykę? Tu coś jest nie tak! – podkreślił ks. Michał. Wskazał on także na pojawiające się podczas pracy na misjach przejawy ekumenizmu. To istotne zagadnienie, gdy na terenie porównywalnym z obszarem naszej diecezji pracuje tylko dwóch katolickich księży… Aktywność istniejących tam wspólnot protestanckich staje się wtedy koniecznym dopełnieniem posługi misyjnej katolickich misjonarzy, którzy nie są w stanie dotrzeć ze słowem Bożym wszędzie. - Ekumenizm jest możliwy! U protestantów też jest obecny Pan Bóg. Musimy zrozumieć, że pracujemy razem! Trzeba się uczyć ekumenizmu. Ekumenizm zaczyna się tam, gdzie jest nawrócenie serca! On zaczął się na misjach. I nie trzeba książek o ekumenizmie, by go zrozumieć, by doświadczyć miłosierdzia i nawrócenia.

Ks. Michał nie ukrywał wzruszenia z powodu powrotu do seminarium po kilku latach przerwy. Na koniec dnia skupienia skierował do nas słowa życzeń: - Życzę wam, abyście nauczyli się modlić. Niech wasze ambicje przepadną z kretesem! Bóg doprowadzi was wtedy do granic twoich oczekiwań, rozpieści was w kapłaństwie. Bądźcie święci i cieszcie się każdym dniem w seminarium!

Dziękujemy Ks. Michałowi za ten czas dnia skupienia w naszym seminarium, podczas którego tak mocno zaangażował się w głoszenie nam z mocą słowa Bożego i napełnił nas nadzieją na drodze poszukiwania swego miejsca w Kościele. 


Zobacz galerię zdjęćkl. Jacek Kijas