Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

W przeddzień święta patrona diecezji Trewiru, św. Macieja, w trewirskiej Katedrze św. Piotra zakończyła się trwająca przez miesiąc adoracja Tuniki Chrystusa. Poznajcie świadectwo jednego z naszych braci, który miał możliwość bezpośredniego spotkania z tą wyjątkową relikwią.

Pamiętam moje miłe zaskoczenie, gdy w Wielkanocnym numerze „Niedzieli” (w artykule o nowej książce Krzysztofa Górnego) zobaczyłem informację o wystawieniu Świętej Sukni w Trewirze, a wielu znajomych rozmawiało ze sobą na ten temat. Nie myślałem bowiem, że Relikwia, którą miałem przyjemność nawiedzić zaraz po jej wystawieniu – jest tak dobrze znana także w Polsce. Nie spodziewałem się także, że moja kwietniowa wizyta w tym najstarszym niemieckim mieście, tak mocno zapisze się w moim sercu.

„Heilig Rock” została uroczyście wystawiona na widok publiczny 13. kwietnia. Przyjechałem do trewirskiej Katedry Św. Piotra (miejsca „spoczynku” szaty) następnego dnia rankiem i od razu dało się wyczuć, jak ważnym wydarzeniem dla (nie tylko katolickiego) świata Europy jest tegoroczna możliwość adoracji aż do 13. maja. Wyjątkowość tego faktu potęguje także „częstotliwość” ukazywania ludziom Szaty Pana Jezusa – poprzednie wystawienie Relikwii miało bowiem miejsce przed szesnastoma laty, a następne – jeszcze nie wiadomo kiedy się odbędzie, choć z pewnością można stwierdzić, że nieprędko.

Wolontariusze na ulicach, barierki kierujące pielgrzymów do Katedry, plakaty, przypomnienia i biuletyny we wszystkich kościołach, wiele języków (nie tylko) Europy słyszanych w punktach informacji i sprzedaży pamiątek – to wszystko nastawia przybyszów na pragnienie jeszcze głębszego przeżycia „spotkania” z Tuniką Chrystusa.

Miałem to szczęście, że – jako alumn – uczestniczyłem w uroczystej Mszy Świętej dla kleryków odprawianej w Katedrze Trewiru przez biskupa Felixa Genna – ordynariusza diecezji Münster. W kazaniu powiedział do nas: „Nie jest najważniejsze potwierdzenie autentyczności naszej relikwii. Najważniejsze jest doświadczenie tego, że – patrząc na nią – widzimy, iż jest jedna, cała, niepodzielona. I to uświadamia nam, że Kościół Chrystusowy tak samo jest jeden i niepodzielny, mimo, że z tak wielu nici się składa.”

A sam moment spotkania z Tuniką? Niezapomniany. Najpierw - marsz w niekończącej się kolejce zmierzającej w kierunku wyeksponowanej w środku  świątyni Relikwii… Kilkadziesiąt sekund na to, by przypatrzeć się jej znad pancernej szyby, szepnąć Jezusowi słówko, albo – po prostu – zamyśleć się nad brunatnobrązową szatą, troszkę uszkodzoną i nieco przybrudzoną – potem ucałować lub dotknąć relikwiarza… i powrócić do domu, by dopiero tutaj, na spokojnie przemyśleć to niezapomniane wydarzenie i poczucie jeszcze głębszego spotkania się – z bliska – z tajemnicą Człowieczeństwa Chrystusa.kl. Tomasz Podlewski


Przedruk: "Niedziela", nr 19/2012 (6.05. 2012)