Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Neoprezbiterzy A.D. 2011 dziękowali podczas koncelebrowanej Mszy św. w kościele seminaryjnym za dar pierwszego roku posługi w kapłaństwie.

- Przybyliście tu, aby oddać pierwociny swego kapłaństwa. Ta postawa ma swoje źródło w tradycji biblijnej. Wyrażam swoją radość z ponownego spotkania nas wszystkich w tym seminaryjnym domu. To tu wzrastało i dojrzewało wasze powołanie. Dziś przychodzicie, aby za to wszystko podziękować – tymi słowami powitał zgromadzonych na Mszy kapłanów ks. Andrzej Przybylski, Rektor naszego seminarium.

Szczególne słowo powitania skierował on także do zgromadzonych na Eucharystii rodziców księży. - Dziękujemy wam drodzy rodzice naszych księży neoprezbiterów. Jesteśmy głęboko przekonani o tym, że stanowicie zaplecze modlitewne tych powołań, a także nowych powołań kapłańskich.

W modlitwie przywołano zmarłych rodziców neoprezbiterów oraz zmarłego ks. Grzegorza Ślęzaka, który dbał o rozwój duchowy księży, zwłaszcza poprzez posługę w sakramencie pokuty i pojednania.

W homilii ks. Rektor odniósł się do budowania przez kapłana właściwej relacji ze światem. - Bóg uczy nas tu, w seminarium, że najpierw mamy być dla Niego. To oznacza pierwszeństwo tego, co duchowe w naszym życiu. Najpierw musimy nauczyć się rezygnacji ze świata, by być bardziej dla Boga. Kapłan powinien stale kształtować swoją relację do świata. Musi ją kontrolować, może bowiem dojść do jej rozmycia lub zagubienia jej właściwego kształtu.

Świat nie ułatwia jednak kapłanom tego niełatwego przecież zadania. - Dziś toczy się nieustanna walka o świeckość świata. Chodzi o to, aby księża nie byli zbyt duchowni w swym stylu życia. Już Jezus przepowiedział nam, że gdy będziemy własnością Pana, świat nas znienawidzi: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. (...) Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (por. J 15, 18.20). Świat bowiem kocha tylko takich księży, którzy stają się jego własnością – podkreślił ks. Rektor.

Dobiegający końca pierwszy rok posługi kapłańskiej to dobry czas, aby uczynić rachunek sumienia z kształtu, jaki się jej nadało. - Gdy ulegamy zeświecczeniu jako kapłani, nie egzorcyzmujemy tego świata, nie uduchawiamy go. Jeden z teologów powiedział, że Chrystus stał się kapłanem na krzyżu, ponieważ ukrzyżował na nim swoją świeckość. Drodzy neoprezbiterzy – już rok jesteście w świecie. Jezus po tym roku pyta was: „Czy dalej jesteście własnością Pana? Czy staliście się może własnością świata?” – mówił w homilii ks. Rektor.

W imieniu neoprezbiterów A.D. 2011, ks. Marek Skrzypczyk, ductor rocznika, podziękował przełożonym za comiesięczne spotkania w ramach formacji neoprezbiterów oraz życzył klerykom wytrwałości w drodze ku stawaniu się kapłanami na wzór Serca Jezusowego.

Na koniec swoje życzenia wobec neoprezbiterów wyraził także ks. Rektor. - Niech Bóg przyjmie dar pierwocin waszego kapłaństwa i niech was prowadzi w tej mądrej relacji, abyście chodząc po świecie, byli w nim obecnością Chrystusa, zgodnie ze słowami waszego rocznikowego patrona, bł. Karola de Foucauld.Zobacz galerię zdjęć


kl. Jacek Kijas