Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W imieniu całej wspólnoty seminaryjnej, a szczególnie kandydatów do święceń, zapraszamy wszystkich na święcenia prezbiteratu. Będzie to wielkie i ważne święto Kościoła Częstochowskiego i każdego, kto wie i rozumie, czym jest kapłaństwo dla uświęcania ludzi.

W dniu 26 maja 2012 r. (sobota), o godz. 10.00 w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie 12 diakonów przyjmie święcenia kapłańskie z rąk J.E. Ks. Abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

Dni poprzedzające święcenia diakoni spędzą na rekolekcjach w milczeniu, które odbędą się w Czernej. Rekolekcje prowadzić będzie ojciec duchowny alumnów VI roku, ks. Remigiusz Lota.

Na to wielkie wydarzenie Kościoła serdecznie zapraszamy i prosimy o modlitwę za mających przyjąć święcenia. Bądźmy razem wtedy, gdy rodzą się nowi kapłani, bo dać światu kapłana jeszcze więcej znaczy, niż wybudować nowy kościół.


                                                                       Rektor ze wspólnotą seminaryjną

 

Czytaj też: Zrodzeni do służby wierze - mamy nowych diakonów!