Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W maju w szczególny sposób pogłębiamy pobożność maryjną. Nasze spotkania z Niepokalaną mają wtedy różnorodny kształt i przebieg.

W majowe wieczory śpiewamy przed Najświętszym Sakramentem Litanią Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwa majowe mają dla nas szczególny wymiar, szturmujemy bowiem podczas nich Niebo o nowe powołania, szczególnie do naszego seminarium.

Wyjątkową formę spotkania z Maryją stanowi dla nas w maju tzw. nawiedzenie, czyli modlitwa po posiłku. Po kolacji udajemy się przed figurę Niepokalanej, która znajduje się w naszym seminaryjnym ogrodzie. Pod przewodnictwem jednego z kantorów śpiewamy tam wspólnie maryjne pieśni, zawierzając siebie i intencje noszone w sercu wstawiennictwu Matki Bożej.

Nie może być zresztą inaczej, jeśli z woli Bożej mieszkamy w cieniu Jasnej Góry. Oznacza to dla nas, że jesteśmy stale pod płaszczem macierzyńskiej opieki Jasnogórskiej Pani.

Bogu dzięki za tak wielki dar!kl. Jacek Kijas