Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W maju w szczególny sposób pogłębiamy pobożność maryjną. Nasze spotkania z Niepokalaną mają wtedy różnorodny kształt i przebieg.

W majowe wieczory śpiewamy przed Najświętszym Sakramentem Litanią Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwa majowe mają dla nas szczególny wymiar, szturmujemy bowiem podczas nich Niebo o nowe powołania, szczególnie do naszego seminarium.

Wyjątkową formę spotkania z Maryją stanowi dla nas w maju tzw. nawiedzenie, czyli modlitwa po posiłku. Po kolacji udajemy się przed figurę Niepokalanej, która znajduje się w naszym seminaryjnym ogrodzie. Pod przewodnictwem jednego z kantorów śpiewamy tam wspólnie maryjne pieśni, zawierzając siebie i intencje noszone w sercu wstawiennictwu Matki Bożej.

Nie może być zresztą inaczej, jeśli z woli Bożej mieszkamy w cieniu Jasnej Góry. Oznacza to dla nas, że jesteśmy stale pod płaszczem macierzyńskiej opieki Jasnogórskiej Pani.

Bogu dzięki za tak wielki dar!kl. Jacek Kijas