Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Zakończyły się już egzaminy wstępne do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. 

W poczet nowych alumnów naszego seminarium zostali przyjęci:

1.     Mariusz Bednarek - parafia św. Floriana w Częstochowie

2.     Rafał Białas – parafia Wierzchlas;

3.     Kamil Cieśla - parafia Toporów

4.     Radosław Cuber  - parafia św. Stanisława Kostki w Zawierciu;

5.     Piotr Guzdek - archidiecezja krakowska

6.     Bartosz Kasprzak – parafia Szynkielów;

7.     Kamil Kidawski – parafia Narodzenia NMP w Myszkowie;

8.     Grzegorz Kurek – parafia Irządze, diec. kielecka (absolwent LO w Zawierciu); 

9.     Remigiusz Lech – parafia Narodzenia NMP w Myszkowie;

10.     Damian Magiera – parafia Staromieście, diec. kielecka (absolwent NSD);

11.     Adam Młynarczyk – parafia św. Antoniego w Częstochowie;

12.    Tobiasz Niewiadomski - parafia Pątnów

13.     Maciej Orman – parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie;

14.   Tomasz Powroźnik - parafia Zawada

15.    Adam Sobańtka - parafia Strojec

16.   Rafał Środa – parafia Pątnów.

17.   Rafał Zajdowicz - SMJM (Misericordianie)

 

Naszym nowym barciom we wspólnocie seminaryjnej serdecznie gratulujemy i cieszymy się z odważnej odpowiedzi na głos kapłańskiego powołania.

Przyjazd do seminarium dla alumnów I roku - 20 września (czwartek) do godz. 18.00.

 

W wyjątkowych sytuacjach można jeszcze zgłaszać się do naszego seminarium. Ostateczy czas zamknięcia rekrutacji nastąpi w dniu 18 września 2012r.
Wszystkie niezbędne informacje, szczególnie dotyczące dokumentów, jakie należy złożyć, można znaleźć w zakładce: Informacje dla kandydatów

 

Z modlitwą,

Ks. dr Andrzej Przybylski

Rektor WSD