Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Bezpośrednim przygotowaniem do święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, które będziemy obchodzić zarazem jako odpust seminaryjny, jest dla naszej wspólnoty Nabożeństwo Czterdziestogodzinne.

Nabożeństwo rozpoczęło się Mszą św. we wtorkowy poranek, a zakończy się nabożeństwem czerwcowym w środowy wieczór. Klerycy wraz z przełożonymi, profesorami i wychowawcami trwają na nieustannej adoracji: indywidualnej, rocznikowej i wspólnotowej. Także w nocy Chrystus nie pozostanie sam. Seminarzyści uwielbią Go swą obecnością i modlitwą, mimo, że od wczesnego rana czekają na nich obowiązki: nauka i egzaminy.

Dla nas, dążących do kapłaństwa, kontemplacja Eucharystii ma daleko głębszy wymiar. Kapłan jest przecież szafarzem sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, a centrum kapłańskiego życia i posługi jest misterium Eucharystyczne. W tym wymiarze te dwa sakramenty są dla nas nierozerwalnie złączone. 

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana zostało ogłoszone dekretem z 3 kwietnia 2013 roku Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Stolica Apostolska zatwierdziła święto i wpisała je do kalendarza diecezji polskich. Papież emeryt Benedykt XVI wyznaczył je na czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli tydzień przed Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Święto to Benedykt XVI pozwolił wprowadzić w Kościołach lokalnych decyzją poszczególnych episkopatów, przychylając się do próśb wielu środowisk, pragnących upamiętnić Rok Kapłański 2009/2010.

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, ma się stać inspiracją do wzmożonej modlitwy całego Kościoła za jego pasterzy, a jednocześnie ma przywoływać wzór Chrystusa-Kapłana tym, którzy uczestniczą w Jego kapłaństwie służebnym oraz przypomnieć wszystkim wiernym o ich uczestnictwie w kapłaństwie powszechnym.


JK