Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Bezpośrednim przygotowaniem do święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, które będziemy obchodzić zarazem jako odpust seminaryjny, jest dla naszej wspólnoty Nabożeństwo Czterdziestogodzinne.

Nabożeństwo rozpoczęło się Mszą św. we wtorkowy poranek, a zakończy się nabożeństwem czerwcowym w środowy wieczór. Klerycy wraz z przełożonymi, profesorami i wychowawcami trwają na nieustannej adoracji: indywidualnej, rocznikowej i wspólnotowej. Także w nocy Chrystus nie pozostanie sam. Seminarzyści uwielbią Go swą obecnością i modlitwą, mimo, że od wczesnego rana czekają na nich obowiązki: nauka i egzaminy.

Dla nas, dążących do kapłaństwa, kontemplacja Eucharystii ma daleko głębszy wymiar. Kapłan jest przecież szafarzem sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, a centrum kapłańskiego życia i posługi jest misterium Eucharystyczne. W tym wymiarze te dwa sakramenty są dla nas nierozerwalnie złączone. 

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana zostało ogłoszone dekretem z 3 kwietnia 2013 roku Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Stolica Apostolska zatwierdziła święto i wpisała je do kalendarza diecezji polskich. Papież emeryt Benedykt XVI wyznaczył je na czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli tydzień przed Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Święto to Benedykt XVI pozwolił wprowadzić w Kościołach lokalnych decyzją poszczególnych episkopatów, przychylając się do próśb wielu środowisk, pragnących upamiętnić Rok Kapłański 2009/2010.

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, ma się stać inspiracją do wzmożonej modlitwy całego Kościoła za jego pasterzy, a jednocześnie ma przywoływać wzór Chrystusa-Kapłana tym, którzy uczestniczą w Jego kapłaństwie służebnym oraz przypomnieć wszystkim wiernym o ich uczestnictwie w kapłaństwie powszechnym.


JK