Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

"Z dniem 1 października 2012 r. alumni Wyższego Seminarium Duchownego stają się prawnie studentami jednolitych studiów magisterskich na specjalności kapłańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ze wszystkimi prawami i obowiązkami studenta Uniwersytetu” – głosi nowe porozumienie, podpisane w Krakowie, 6 czerwca 2012 roku, między UPJP II a WSD Archidiecezji Częstochowskiej.

Seminarium, posiadające osobowość prawną, zachowuje wynikającą z niej odrębność organizacyjną i formacyjną, będzie też dalej kierować się swoim własnym statutem. Natomiast w zakresie formacji intelektualnej alumni seminarium już od pierwszego roku stają się studentami Uniwersytetu. Będą posługiwać się legitymacjami i indeksami wydawanymi przez UPJPII w Krakowie i realizować program studiów obowiązujący w tymże Uniwersytecie. Dotąd alumni związani byli z papieską uczelnią na mocy współpracy naukowej, a oficjalnie studentami Uniwersytetu stawali się dopiero na VI roku studiów.

W nowym porozumieniu Uniwersytet zobowiązał się również, że w „możliwie najbliższej przyszłości opracuje możliwość zatrudnienia na umowę o pracę nauczycieli akademickich dla prowadzenia zajęć w Seminarium”. Na podstawie podobnych umów i porozumień z uczelniami katolickimi i Wydziałami Teologicznymi działa w Polsce większość Wyższych Seminariów Duchownych.  

W imieniu krakowskiej uczelni teologicznej porozumienie podpisali: Ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII, rektor Uniwersytetu i Ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek prof. UPJPII– dziekan Wydziału Teologicznego. Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej reprezentowali Ks. dr Andrzej Przybylski – rektor seminarium oraz prefekci: ks. dr Marcin Święch i ks. dr Adam Fogelman.