Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Piłkarska gorączka związana z Euro 2012 udziela się także mieszkańcom seminaryjnego domu. Pośród różnych naszych obowiązków znajdziemy czas, by kibicować polskiej reprezentacji w meczu z Grecją, Rosją i Czechami.

Dzięki zgodzie przełożonych klerycy mogą oglądać mecze Euro 2012. Oczywiście muszą to pogodzić z nauką i trwającą sesją, jednak dla chcącego nie ma przecież nic trudnego. Dlatego można zakładać, że sala telewizyjna będzie zapełniać się kibicami, szczególnie intensywnie w dni, kiedy swoje mecze rozgrywać będzie reprezentacja Polski.

Warto wspierać naszych dopingiem podczas meczu, ale i modlitwą przed jego rozpoczęciem. I pamiętać o tym, że prawdziwy kibic jest z drużyną na dobre i złe, także, gdy zdarzy się porażka.

Nie zakładajmy jednak czarnych scenariuszy! Czas przygotować barwy narodowe, by tuż przed 18:00 z szalikiem na szyi odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego i oglądać piękny mecz w wykonaniu Polaków.

Życzymy tego piłkarzom i wszystkim kibicom z całego serca!


kl. Jacek Kijas