Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Zgodnie z tradycją dzień po uroczystości Bożego Ciała jest obchodzony w naszej wspólnocie jako odpust seminaryjny. Przy tej okazji pożegnaliśmy neoprezbiterów A.D. 2012, którzy niedługo już zostaną posłani na swoje pierwsze parafie.

Msza św. w kościele seminaryjnym

Eucharystii w kościele seminaryjnym przewodniczył abp Wacław Depo. Wszystkich zgromadzonych na wspólnej modlitwie przyjaciół seminarium powitał Rektor, ks. Andrzej Przybylski. - Dokładnie wczoraj minęło 16 lat od konsekracji kościoła seminaryjnego pod wezwaniem Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Dzisiaj chcemy uczcić to wydarzenie w bliskości uroczystości Bożego Ciała, przeżywać w tej Eucharystii tajemnicę naszego udziału w kapłaństwie Chrystusa. Gorąco Was proszę o modlitwę za nasze seminarium, za księży neoprezbiterów, którzy dzisiaj to seminarium opuszczają i o nowe powołania kapłańskie i zakonne – podkreślił ks. Przybylski.

Przesłanie abp. Wacława Depo skierowane do wspólnoty seminaryjnej skoncentrowane było na zagadnieniu odpowiedzialności w życiu człowieka. - Dobrze, że jesteśmy razem w tym seminaryjnym wieczerniku, aby przeżyć nowe pragnienie zawierzenia Boga we wszystkim. Nowe zaufanie, nowe pragnienie – co pociąga za sobą podjęcie odpowiedzialności za siebie i za ludzi – powiedział metropolita częstochowski.

Odpowiedzialność ludzka została uchwycona w kontekście osobowej relacji do Chrystusa. Przyjaźń z Nim znajduje swe odzwierciedlenie w życiowej postawie i służbie Kościołowi. - Przywilej i dar bycia przyjacielem Jezusa był i jest rozpisywany na trzy części. Po pierwsze – rozpoznawanie powołania i talentów Ducha Świętego. Po drugie – głód prawdy i miłości wzrastającej, które również są darami Ducha Świętego. I trzecie – doświadczenie trudu głoszenia o Chrystusie w Kościele i przez Kościół – wymieniał abp Depo.

Pasterz Kościoła częstochowskiego wskazał także na konkretne drogi, które prowadzą człowieka „do osobistego dotknięcia przez Chrystusa i Jego łaskę”. - Pierwsza z nich winna brzmieć: bądź zawsze gotów stanąć przed Bogiem, aby zdać sprawę z łaski i nadziei, które są rozlane w człowieku przez Ducha Świętego. Tu nie chodzi o lęk, ale o świadomość, że to On jest Tym, który działa w nas i przez nas. Chodzi przede wszystkim o konfrontację z własnym sumieniem. Trzeba nam bowiem słuchać bardziej Boga, niż ludzi i ich oczekiwań. Za wszystko zaś, co się przeżywa i czyni, trzeba już dziś ponieść osobistą odpowiedzialność. Drugi punkt naszej drogi głosi: Bóg na pierwszym miejscu, a dopiero potem cała reszta. Trzeba uwolnić się od rzeczy, które nas zniewalają, pozbawiają wewnętrznej wolności. Trzeba wiele trudu, żeby zrozumieć, że Bóg sam wystarczy.

Abp Depo omówił także kilka innych dróg zetknięcia z łaską Chrystusa. - Trzecia droga to codzienna służba bliźniemu. Najwięcej kosztuje! Niejednokrotnie zdajemy się zapominać, że wszystko, cokolwiek uczyniliśmy jednemu z naszych braci najmniejszych, i czego nie uczyniliśmy jednemu z braci najmniejszych, słowem lub czynem, to czynimy samemu Chrystusowi lub nie czynimy Chrystusowi! Będzie to już dzisiaj nad nami sąd z miłości, i to większy, bo dar jest większy od innych! Nie porównujmy siebie z innymi, ale bądźmy odpowiedzialni za to, co sami czynimy!

Nie zabrakło w homilii metropolity odniesień do aktualnej sytuacji Kościoła. - Czwarta droga to słuchanie i posłuszeństwo Kościołowi, tak dzisiaj bardzo rozmyte… Jeśli posłuszeństwo nie jest posłuszeństwem wiary, to drogi się rozchodzą – przestrzegał w Madrycie wszystkich Benedykt XVI. Chrystusa  spotykamy w Kościele i przez Kościół! Kto się pozbawia tej drogi, czyni fałszywym jego obraz. To trud codziennego zdobywania wolności przez posłuszeństwo wiary. Piąta droga to pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. Już nie należymy do siebie samych. Czyż nie wiecie, że Duch Boży w was mieszka? (por. 1 Kor 3, 16) Nie zasmucajcie Ducha Świętego! (por. Ef 4, 30) Bogu dziękujcie! Ducha nie gaście! (por. 1 Tes 5, 18-19) Jesteśmy domownikami Boga (por. Ef 2, 19).

Ostatnia wymieniona przez arcybiskupa droga wiedzie do Jezusa przez Maryję. - Szósta droga, która jest szczególną specyfiką naszego miasta i naszej archidiecezji: przez Maryję do Jezusa! Jezus nauczy nas swojej i naszej Matki w pójściu za Nim do końca – przez miłość wzrastającą, trudną ale możliwą! Dlatego prosimy Ją: Maryjo, Matko Najwyższego Kapłana, prowadź nas! – podkreślił na koniec homilii abp Depo.

Aula Jana Pawła II - wręczenie dyplomów magisterskich i pożegnanie neoprezbiterów A.D. 2012 

Po Eucharystii wszyscy udali się do Auli Jana Pawła II. Na początek seminaryjna schola odśpiewała uroczyste „Gaude Mater Polonia”. Następnie głos zabrał ks. Rektor. Odniósł się on do najważniejszych wydarzeń ostatnich dni, dotyczących naszego seminarium. - Na ręce Ks. Arcybiskupa pragnę dziś złożyć trzy ważne dary. Pierwszy najważniejszy to dar 12 nowych kapłanów dla Kościoła częstochowskiego. W tym roku z wyjątkową radością i pewnością sumienia mogłem zaświadczyć, że są godni kapłaństwa. Dojrzali już, żeby pójść w świat i głosić Ewangelię. Zdobyli też zdatność intelektualną, której poświadczeniem są dzisiejsze dyplomy magisterskie. W imieniu całej wspólnoty seminaryjnej żegnam więc tych nowych kapłanów jako naszych mieszkańców i wychowanków. Seminarium przekazuje ich teraz dalej na dalszą drogę realizacji kapłańskiej służby. Ci młodzi kapłani zasiali już bardzo dużo: w naszej seminaryjnej wspólnocie, wśród ubogich i bezdomnych, wśród młodzieży i dzieci i wśród parafii, w których pełnili praktyki diakońskie. To były jednak tylko ziarna. Teraz czas na ich wzrastanie i owocowanie.

Ks. Rektor wspomniał także o porozumieniu z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, na mocy którego od 1 X 2012 r. wszyscy alumni częstochowskiego seminarium zostaną pełnoprawnymi studentami krakowskiej uczelni. - Drugi dar to wspomniana umowa z UPJPII. Niech ten dar nas zmobilizuje do podnoszenia poziomu w posłudze myślenia w papieskim duchu błogosławionego patrona uniwersytetu, którego studentami już na pełnych prawach stają się nasi alumni.

Trzeci dar złożony na ręce arcybiskupa posiada szczególną wymowę. – To dar bardzo symboliczny - portret pierwszego metropolity częstochowskiego, abp. Stanisława Nowaka. Portret ten zawiśnie obok portretów trzech pierwszych biskupów Kościoła częstochowskiego i będzie nam przypominał o ciągłości dziejów zbawienia, których Bóg dokonuje przez pasterzy w Kościele lokalnym. Będzie też symbolem naszej miłości i posłuszeństwa, które wszyscy przyrzekaliśmy biskupowi i jego następcom podczas święceń kapłańskich – wyjaśnił ks. Rektor.

Portret został namalowany przez krakowskiego artystę - Jerzego Kumalę. Jego inicjatorem i fundatorem jest ks. inf. prof. Jan Kowalski.  

Podsumowując swoje wystąpienie, Ks. Rektor wskazał na wspólną powinność wszystkich, którym leży na sercu dobro naszego seminarium. - Dziękując wszystkim zebranym za dzisiejszą obecność, dziękuję za waszą troskę o seminarium. I wszystkich bardzo proszę o dalszą modlitwę za to szczególne miejsce narodzin do kapłaństwa młodych ludzi. Proszę też o wspólne, wielkie wołanie do Pana żniwa o nowych robotników. Byłoby brakiem naszej wiary zastanawianie się, czym nowym wypełnić to duże seminarium, zamiast z gorliwością i mocą prosić Pana, żeby wypełnił to miejsce licznymi i nowymi powołaniami – podkreślił z mocą Ks. Rektor.

Ważnym punktem spotkania w seminaryjnej auli było wręczenie dyplomów magisterskich księżom neoprezbiterom. Uczynił to abp Wacław Depo wraz z ks. Rektorem. Prefekt studiów, ks. Marcin Święch, wyczytywał nazwiska magistrów teologii, tytuły ich prac oraz nazwiska promotorów.

W imieniu alumnów neoprezbiterów A.D. 2012 pożegnał dziekan, dk. Paweł Wróbel. - Dzisiaj, żegnając was, chcemy najpierw przeprosić za to, co nie było w naszych relacjach Chrystusowe. Dalej pragniemy wam podziękować za każdy dobry przykład dany nam, młodszym kolegom: za gesty przyjaźni, za braterską pomoc i zaufanie. Modlimy się, abyście świętością waszego życia ubogacali Kościół naszej archidiecezji. Niech Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan, przemieni was w gorejące pochodnie, aby wszyscy, którzy was zobaczą, Pana uczcili. Matka Boża, pod której opieką dojrzewało wasze powołanie, niech nadal towarzyszy wam w codziennym duszpasterskim trudzie.

Głos zabrał także ductor rocznika neoprezbiterów, ks. Andrzej Witek. - Wiemy, że wszystko, co mamy, jest łaską: łaską, z którą trzeba było współpracować, rozwijać ją, ale jednak łaską. Tym większa nasza wdzięczność za wszystko, co otrzymaliśmy. Dziękujemy za czas formacji intelektualnej: godziny wykładów, ćwiczeń, za liczne i różnorodne formy naukowej aktywności. Wszystko to przyjmujemy z wdzięcznością i traktujemy jako nasz intelektualny kapitał.

Neoprezbiterzy w szczególny sposób dziękowali promotorom swych prac magisterskich, „przewodnikom na krętych drogach naukowych zmagań” - za poświęcony czas, współpracę, świadectwo życia. Przez osobę ks. Andrzeja skierowali także przesłanie dla młodszych braci, którzy jeszcze trwają na drodze seminaryjnej formacji. - Życzymy wam, drodzy diakoni i alumni, by studiowanie było dla was radosną przygodą poznawania Boga i Jego nieskończonej Miłości. Nie uczcie się dla siebie, ale dla ludzi, do których pójdziecie, którzy czekają na wasze mądre rady i wskazówki, którzy chcą w was mieć autorytet: moralny, intelektualny i duchowy. Jeszcze raz z całego serca składamy serdeczne: „Bóg zapłać!” wszystkim tym, którzy pomagali nam przez te lata w zdobywaniu wiedzy i mądrości. Niech Pan będzie w was uwielbiony!

Osobistą refleksją podzielił się ze wszystkimi abp Wacław Depo. Wybrzmiała w niej i nuta wspomnienia, i zarazem spojrzenie w niedaleką przyszłość, związaną z pielgrzymką do Rzymu po odbiór paliusza z rąk Papieża Benedykta XVI. - Mam świadomość, że ja wszedłem  w wasz trud, i tego domu, i jego wzrastania od samego początku, od budowy, bo wzrastaliśmy razem, Wy tu, i my wtedy w Radomiu. Dzisiaj przychodzi mi stanąć wobec was jako pasterz i metropolita. Jak podkreślam od samego początku, jest to dla mnie zdumienie wiary. Przyjmijcie mnie dalej takim, jakim jestem! Takim, jakim chcę również wedle woli Bożej wam służyć! Mówię do najmłodszych neoprezbiterów naszego prezbiterium i do was wszystkich, bracia w Chrystusowym kapłaństwie, jak również do wspólnoty jasnogórskiej, która od pokoleń kształtuje tutaj naszą duchowość i drogę. „Gaude!” – raduj się! Raduj się Kościele, bo przybywają nowi pracownicy na żniwie. Tu nie chodzi nawet o symboliczną liczbę dwunastu, ale o jakość oddania się Chrystusowi na przepadłe, według słów bł. Sancji Szymkowiak. Chodzi o to, żeby Kościół radował się z wami. Z pewnością, kiedy przybędę do Rzymu, to będzie jedno z pierwszych pytań Ojca Świętego: o neoprezbiterów i o nowe powołania. Tak jest od pokoleń. Powiem o tej dwunastce. Powiem również o tej nadziei, którą wyrażamy, że ta aula i to seminarium będzie dalej cieszyć się darem powołań.   

Na zakończenie części oficjalnej schola zaintonowała hymn naszego seminarium. Następnie uczestnicy seminaryjnego odpustu udali się na obiad, aby przy stole kontynuować radość z wydarzeń tego wyjątkowego dnia. Wyjątkowego dla nas, jak i dla metropolity częstochowskiego. Jak się bowiem okazało, dzień odpustu był dla abp. Wacława Depo 2100. dniem jego biskupiej posługi.  kl. Jacek Kijas


Zobacz galerię zdjęć


Zobacz też: Filmy ze święceń prezbiteratu