Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Najnowszy numer Naszego Życia dostępny online! Czytaj w domu, zaglądając na naszą stronę!

A w nim: wywiady: z  emerytowanym i z obecnym metropolitą; wypowiedzi „fachowców” na temat ingresu, biskupa i biskupstwa; kącik Prawo kanoniczne – to nie musi być trudne!; kąciki wspólnot seminaryjnych; fragmenty z pism ojców Kościoła i wiele, wiele innych! Niech nie będzie dla Was zaskoczeniem, jeśli zobaczycie, że ten numer nie ma końca! Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – ma dwa początki!

Po raz pierwszy zapraszamy do lektury naszego pisma online. Poniżej zamieszczamy linki z dostępem do komfortowej lektury najnowszego numeru Naszego Życia.

Życzymy, aby była ona miła i pełna pozytywnych wrażeń.


Z Panem Bogiem!

dk. Wojciech Orzechowski

Redaktor naczelny Naszego Życia

Nasze Życie - dostęp online:

http://www.seminarium.czest.pl/pliki/NŻ Abp W. Depo

http://www.seminarium.czest.pl/pliki/NŻ Abp S. Nowak


http://www.seminarium.czest.pl/pliki/NŻ Wkładka