Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach od 25 czerwca do 2 lipca diakoni naszego seminarium wraz z Księdzem Rektorem i Ojcami Duchownymi przebywali w Rzymie. Głównym celem pielgrzymki była uroczystość nadania paliusza Księdzu Arcybiskupowi Wacławowi Depo, metropolicie częstochowskiemu.

Wyjazd stał się doskonałą okazją do poznania i głębszego doświadczenia Kościoła. Pielgrzymi odwiedzili główne bazyliki Rzym, zwiedzili katakumby św. Kaliksta, gdzie uczestniczyli również we wspólnej Eucharystii, a także najważniejsze zabytki Wiecznego Miasta. Centralnymi wydarzeniami były spotkania i modlitwa z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Reprezentacja naszego seminarium wzięła udział w środowej audiencji generalnej, w dniu 27 czerwca br. Nasza grupa została przedstawiona Ojcu Świętemu, jako jedna z grup pielgrzymich obecnych na audiencji.

W czwartek, 28 czerwca modliliśmy się przy grobie bł. Jana Pawła II. Mszy świętej przewodniczył metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. Najważniejszym dniem naszego pobytu była uroczystość św. Piotra i Pawła. Tuż przed Eucharystią Benedykt XVI nałożył nowym metropolitom paliusze. Wśród nich był oczywiście nasz Ksiądz Arcybiskup. Z wielkim przeżyciem uczestniczyliśmy w Mszy świętej odprawianej przez Ojca Świętego. Po południu złożyliśmy wizytę Księdzu Arcybiskupowi Wacławowi w jego rzymskim miejscu zamieszkania – w Instytucie Polskim.

Zobacz galerię zdjęć z wyjazdu naszej seminaryjnej delegacji do Rzymu

W sobotę, 30 czerwca na zaproszenie Ks. Tomasza Kubiczka zwiedzaliśmy siedzibę Roty Rzymskiej. Specjalnego błogosławieństwa dla naszej wspólnoty seminaryjnej udzielił dziekan Roty Ks. Abp Antoni Stankiewicz. Tego dnia, o godz. 11.30 odbyła się specjalna audiencja dla nowych metropolitów i ich gości w auli Pawła VI. Naszemu metropolicie, w bezpośrednim, krótkim spotkaniu z Ojcem Świętym towarzyszyli Ks. Prałat Ryszard Selejdak – pracownik Kongregacji Edukacji Katolickiej i Ks. Andrzej Przybylski – rektor naszego seminarium. Ksiądz Rektor przekazał Ojcu Świętemu serdeczne pozdrowienia i zapewnienie o modlitwie od całej wspólnoty seminaryjnej. Pokazał też Ojcu Świętemu grupę naszych diakonów obecnych na spotkaniu. Ojciec Święty wyciągniętą dłonią pozdrowił naszą seminaryjną reprezentację.

Miejscem naszego zamieszkania podczas pobytu w Rzymie był ośrodek „Sursum Corda” prowadzony przez O. Konrada Hejmo i Siostry Antoninki. Przez kilka dni razem z nami mieszkali alumni Krakowskiego Seminarium z Ks. Bpem Grzegorzem Rysiem.

Pielgrzymka do Rzymu była możliwa dzięki wielu życzliwym osobom. Pragniemy podziękować Księdzu Arcybiskupowi Wacławowi za wszelką pomoc i troskę o nas podczas pobytu w Rzymie. Dziękujemy wspaniałym siostrom Antoninkom, naszemu dzielnemu i mądremu przewodnikowi po Rzymie – Ks. dr. Łukaszowi Laskowskiemu. Niezastąpioną pomoc i życzliwość okazał naszej grupie Ks. Tomasz Kubiczek – to dzięki niemu mogliśmy być tyle razy tak blisko Ojca Świętego. Dziękujemy też bardzo gorąco proboszczom z rodzinnych parafii diakonów, którzy finansowo wsparli nasz wyjazd.

Niech Bóg będzie uwielbiony w swoim Kościele, którym my jesteśmy.

Ks. Andrzej Przybylski

Rektor WSD