Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Klerycy w niedzielę 23.09. wrócili do seminarium po wakacyjnej przerwie. Dołączyli oni do alumnów I roku, którzy w seminaryjnych murach przebywają już od czwartku.

Pierwsze godziny po powrocie związane są z przeprowadzką. Klerycy poznają wtedy również osobę, z którą będą mieszkać w nadchodzącym semestrze. Ta druga rzeczywistość nie dotyczy już diakonów, którzy ostatni rok w seminarium spędzają, mieszkając w pojedynkę.

Ciekawym aspektem pierwszego po powrocie posiłku jest zawsze prezentacja alumnów I roku. W tym roku przedstawili się oni przełożonym oraz starszym braciom, śpiewając ułożony przez nich samych tekst do melodii piosenki "Koko Euro spoko" (zdjęcie poniżej). 

W niedzielny wieczór klerycy wraz z przełożonymi udali się na Jasną Górę, by zawierzyć nadchodzący rok formacyjny opiece Matki Bożej podczas Apelu Jasnogórskiego.

Od poniedziałku alumni będą przeżywać rekolekcje w milczeniu. Potrwają one do piątku. W tym roku ćwiczeniom rekolekcyjnym przewodniczyć będzie o. Józef Augustyn SJ.

 

kl. Jacek Kijas