Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Przypominamy, że przy naszym seminarium duchownym działa Wspólnota Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

Jest to już grupa licząca ponad sto osób z kilkunastu parafii naszej archidiecezji. Nasi Przyjaciele towarzyszą w formacji alumnów do kapłaństwa przede wszystkim swoją stałą modlitwą, a niekiedy nawet swoim cierpieniem. Pomagają nam również, na miarę swoich możliwości, w utrzymaniu seminaryjnych budynków i prowadzeniu działalności dydaktycznej i formacyjnej.

Dobrych Przyjaciół nigdy nie jest za wiele. Każdego więc, kto chciałby systematycznie towarzyszyć i wspierać dzieła podejmowane przez nasze Seminarium serdecznie zapraszamy do grona naszych Przyjaciół.

Kontakt z nami jest możliwy pod adresem: Wspólnota Przyjaciół WSD Archidiecezji Częstochowskiej, 42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 41.

Więcej informacji w zakładce: Wspólnota Przyjaciół WSD