Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Przypominamy, że przy naszym seminarium duchownym działa Wspólnota Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

Jest to już grupa licząca ponad sto osób z kilkunastu parafii naszej archidiecezji. Nasi Przyjaciele towarzyszą w formacji alumnów do kapłaństwa przede wszystkim swoją stałą modlitwą, a niekiedy nawet swoim cierpieniem. Pomagają nam również, na miarę swoich możliwości, w utrzymaniu seminaryjnych budynków i prowadzeniu działalności dydaktycznej i formacyjnej.

Dobrych Przyjaciół nigdy nie jest za wiele. Każdego więc, kto chciałby systematycznie towarzyszyć i wspierać dzieła podejmowane przez nasze Seminarium serdecznie zapraszamy do grona naszych Przyjaciół.

Kontakt z nami jest możliwy pod adresem: Wspólnota Przyjaciół WSD Archidiecezji Częstochowskiej, 42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 41.

Więcej informacji w zakładce: Wspólnota Przyjaciół WSD