Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Rok Wiary w Kościele częstochowskim rozpoczęty. „Podwoje wiary” zostały przekroczone podczas uroczystej Mszy świętej w Archikatedrze Świętej Rodziny. 

Eucharystii przewodniczył abp Wacław Depo. Mszę świętą koncelebrowali biskupi współpracownicy: Antoni i Jan, abp senior Stanisław Nowak oraz licznie zgromadzone prezbiterium Kościoła częstochowskiego. - Razem z wami uwielbiam dzisiaj Boga w Trójcy Świętej Jedynego za dar spotkania i otwarcia „podwojów wiary” w Kościele. Niech będzie Bóg uwielbiony! Rozpoczęty dzisiaj przez Ojca Świętego Benedykta XVI Rok Wiary prowadzi nas ku Chrystusowi, który nie tylko objawia nam tajemnicę Ojca i Ducha Świętego, ale jest Tym, który w wierze przewodzi i ją wydoskonala – podkreślił na początku metropolita częstochowski.

W procesji wejścia wniesione zostały dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Ich rolę i znaczenie  w rozpoczętym Roku Wiary wyjaśnił abp Depo, nawiązując do słów Benedykta XVI. - Papież podczas dzisiejszej inauguracji w Watykanie podkreślił, że rzeczą najważniejszą w Roku Wiary jest rozniecenie w Kościele pozytywnego napięcia, pragnienia, aby głosić ponownie Chrystusa całemu światu, głosić bez lęku. Jednak, aby ten wewnętrzny impuls do nowej ewangelizacji – podkreślił Papież - nie pozostawał jedynie ideałem i nie grzeszył zamętem, trzeba, aby opierał się na konkretnej i precyzyjnej podstawie, jaką jest Pismo Święte, dokumenty Soboru Watykańskiego II i Katechizm Kościoła Katolickiego. Znakiem przypominającym o potrzebie duchowego i intelektualnego zgłębiania tych tekstów będzie ich obecność na wyróżnionym miejscu w kościołach naszej archidiecezji. Wyeksponowano je już podczas Mszy w archikatedrze na ołtarzu bocznym z krzyżem.

Metropolita w homilii wyjaśnił motywy decyzji Kościoła o ustanowieniu Roku Wiary. - Jeżeli dzisiaj Kościół przez posługę Benedykta XVI proponuje nowy Rok Wiary i dzieło nowej ewangelizacji, to czyni to nie tylko dla uczczenia jakiejś historycznej rocznicy, w tym wypadku pięćdziesięciolecia soboru, ale ponieważ jest to koniecznym zadaniem bardziej, niż przed pięćdziesięciu laty. Kard. Stanisław Nagy stwierdził, że rozpoczynający się Rok Wiary ma za cel walczyć z postawą, która jest plagą dzisiejszych czasów – „Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”.

Pasterz diecezji wskazał też na osobiste zadania każdej osoby wierzącej w nadchodzącym czasie. - Wiara nasza spotyka się i będzie spotykać się z niewiarą, bardziej krzykliwą. Nasza więź z Chrystusem musi w tym roku za sprawą Ducha Świętego być dojrzalsza i głębsza. Musimy być otwarci na łaskę Pana Boga, która uwolni nas od pesymizmu i beznadziei.

Abp Depo zawierzył Bogu rozpoczęty Rok Wiary przez wstawiennictwo Maryi i bł. Jana Pawła II. - Z całą mocą potwierdzamy dzisiaj wiarę Kościoła, że na drogach nowej ewangelizacji i związania się z Chrystusem towarzyszy nam Jego Matka – Maryja, która na zakończenie soboru została nazwana Matką Kościoła. Niech ona zawsze rozświetla, jak Gwiazda Zaranna i Jutrzenka drogi naszego zawierzenia Bogu we wszystkich okolicznościach życia. Prośmy również szczególnego świadka wiary naszego czasu. Bł. Janie Pawle II, wołamy i prosimy – błogosław nam z Domu Ojca na drogach wierności łaski.

Po homilii wspólnota eucharystyczna uroczyście odśpiewała wyznanie wiary. Przewodniczący Eucharystii metropolita częstochowski odmówił specjalną modlitwę o dar wiary. W procesji z darami została przyniesiona jedna z najstarszych w naszej diecezji księga chrztów - jako znak, że podwoje wiary, droga wiary rozpoczęła się dla nas i przodków w momencie chrztu.

Na zakończenie Mszy świętej metropolita udzielił wszystkim zgromadzonym uroczystego błogosławieństwa. Tuż potem delegacje dekanatów, osób życia konsekrowanego oraz wspólnot i stowarzyszeń odebrały z rąk biskupów materiały duszpasterskie na Rok Wiary.

Przy wyjściu z archikatedry wierni otrzymali obrazek z wizerunkiem Chrystusa Pantokratora. Na jego odwrocie znajduje się tekst Credo, którego codzienne odmawianie w Roku Wiary zalecił Papież.


Zobacz galerię zdjęć z inauguracji Roku Wiary w częstochowskiej archikatedrzekl. Jacek Kijas