Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Zgodnie z tradycją październikowe czuwanie wiernych archidiecezji częstochowskiej na Jasnej Górze poprowadziła wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego.

Rozważanie apelowe oraz konferencję w ramach czuwania wygłosił abp Wacław Depo. Tematem przewodnim, który podjęli alumni, była historia wiary człowieka. Punkt wyjścia refleksji stanowił list apostolski Porta Fidei Benedykta XVI, ogłaszający Rok Wiary.

W swoich rozważaniach klerycy nakreślili obraz wiary: Jezusa, Maryi, apostołów, męczenników, osób życia konsekrowanego oraz osób świeckich. Intencją modlitwy różańcowej oraz litanii loretańskiej było owocne przeżycie Roku Wiary przez wszystkich diecezjan w jedności z Kościołem powszechnym. Mszy o północy przewodniczył bp Antoni Długosz. Wraz z seminaryjnymi przełożonymi oraz przybyłymi księżmi modlił się również bp Jan Wątroba.

Wspólna modlitwa przed obliczem Pani Jasnogórskiej zwieńczyła obchody inauguracji Roku Wiary w naszej archidiecezji. Czuwanie poprzedziła uroczysta Eucharystia w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny.

Zobacz galerię zdjęć


kl. Jacek Kijas