Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Dzięki staraniom Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży alumni naszego seminarium mieli okazję spotkać się z asystentem generalnym KSM-u, ks. Zbigniewem Kucharskim.

W czasie spotkania ks. Kucharski nakreślił obraz jednej z największych organizacji młodzieżowych, działających w polskim Kościele. - KSM to zorganizowana grupa o dużej sile oddziaływania na społeczeństwo. To środowisko młodzieży aktywnej, która chce podejmować konkretne działania. Powołanie ludzi świeckich, jakie objawia się w KSM-ie, to powołanie do apostolstwa we wspólnocie i dla wspólnoty - podkreślił.

Dla przyszłych duszpasterzy cenne były informacje dotyczące kształtu formacji w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. - Stawiamy najpierw na formację ludzką, a potem na chrześcijańską. Nie jesteśmy ukierunkowani na "masówkę". Nie boimy się serca rzucać za przeszkodę. W związku z tym módlmy się, aby Bóg dał nam silniejsze plecy - wzywał asystent generalny KSM-u.

Ks. Kucharski wskazał na duże znaczenie kół kleryckich, działających w seminariach. - Dzięki formacji w kołach kleryckich opuszczający seminarium księża są już częściowo uformowani i ukierunkowani na KSM. Trafiając na parafię, są przygotowani do dojrzałej pracy ze świeckimi, są w stanie dobrze poprowadzić parafialny oddział KSM-u.

Podczas spotkania swoim świadectwem życia i posługi w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży podzielili się młodzi ludzie, którzy tworzą wspólnoty KSM-u w naszej archidiecezji. Liczą oni na to, że owocem spotkania z alumnami będzie zawiązanie kleryckiego koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszym seminarium.


kl. Jacek Kijas/Katarzyna Gonera (KSM Częstochowa)