Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Dzień obłóczyn w seminarium, jak w każdą niedzielę, zaczął się od Jutrzni i rozmyślania. Jednak ta niedziela nie była jak każda inna. Pod jednym względem była niepowtarzalna w całym roku, dzięki braciom z III roku.

Alumni, przywdziewając strój duchowny, przyjęli zewnętrzny znak przynależności do stanu kapłańskiego - jak to określił ks. Rektor w słowie wstępu podczas Eucharystii. Wróćmy jednak na chwilkę do ostatnich minut przed Mszą. Wtedy, gdy kończył się różaniec, prowadzony przez ojca duchownego rocznika III, ks. Remigiusza Lotę, bracia obłóczynowi szykowali się do wyjścia na Eucharystię. Pomimo stresu i zdenerwowania byli dobrze przygotowani, dzięki czasowi poświęconemu na modlitwę w ostatnich dniach przed obłóczynami.

Przez chór seminaryjny został zaśpiewany Hymn do Ducha Świętego. Klerycy z tzw. ekip obłóczynowych w napięciu oczekiwali, aż w drzwiach kościoła seminaryjnego pojawią się alumni z roku III. Błyskały flesze – to młodsi bracia przygotowywali się do upamiętnienia tej ważnej chwili. Starsi klerycy pomogli alumnom przeżywającym obłóczyny pozbyć się krawatów i przywdziać stroje duchowne. Jeszcze parę pamiątkowych zdjęć i chwilę później światło rozbłysło na świecach, które nowo obłóczeni bracia otrzymywali od ks. Rektora.

Z kazania, które wygłosił ks. Rektor, zapamiętałem dwie sceny. Pierwszą sceną jest doświadczenie pewnego misjonarza, który wyjechał na misje na Wschód. W niedzielę poszedł na miejsce, gdzie gromadzili się ludzie, aby zobaczyć jak wygląda ich modlitwa. Usiadł z tyłu i zobaczył normalny przebieg Mszy św. Czytane były liturgiczne teksty, ale gdy liturgia dochodziła do momentu przeistoczenia, jeden z ludzi przynosił albę oraz ornat i kładł je na ołtarzu w miejsce nieobecnego kapłana. Panowała wtedy cisza, przerywana cichymi szlochami. Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo ludziom brakuje kapłanów.

Drugą sceną była wizyta księdza Jerzego Popiełuszki w warszawskiej hucie. Wtedy to jako pierwszy kapłan wszedł na teren huty. W jednym z wywiadów mówił: „Szedłem z ogromną tremą. Już sama sytuacja była zupełnie nowa. Co zastanę? Jak mnie przyjmą? Czy będzie gdzie odprawić? Kto będzie czytał teksty, śpiewał?(…) Zobaczyłem gęsty szpaler robotników, którzy zaczęli klaskać i życzliwie się uśmiechać. Myślałem, że ktoś ważny idzie za mną, ale to były oklaski na powitanie pierwszego w historii tego zakładu księdza przekraczającego jego bramę. Tak sobie wtedy pomyślałem: oklaski dla Kościoła, który przez trzydzieści parę lat pukał wytrwale do fabrycznych bram”.

Po Mszy św. na auli bł. Jana Pawła II nastąpił ciąg dalszy uroczystości. Tam bracia z III roku przedstawili się nam od strony swoich najmłodszych i młodzieńczych lat. Ukazali też swoją wspólną drogę wzrostu już w seminarium. Najważniejszym momentem wydarzeń na auli było wręczenie róży mamie. Zawsze wyobrażałem to sobie tak, że podchodzę do mamy i mówię: "Zobacz mamo, jaka piękna jest moja miłość, popatrz jak rozkwitła - dzięki niej mogłem bardziej pokochać Jezusa". W dniu obłóczyn mogłem przyglądać się, jak czynią to przyobleczeni w Chrystusa bracia i myśleć już o tym, jak ja przeżyję ten moment za rok, jeśli wytrwam w moim powołaniu.

Po chwili radosnych przeżyć oraz rodzinnych wzruszeń nastąpił obiad, a po nim bracia obłóczynowi wraz z rodziną i znajomymi mogli dalej świętować. Po czasie wolnym udali się wraz z przełożonymi na Apel Jasnogórski. Przed obliczem Maryi mogli podziękować za dar sutanny i prosić o potrzebne łaski na dalszą drogę formacji do kapłaństwa. Tak minęło pierwsze pół dnia z sutanną...


Zobacz galerię zdjęć z uroczystości przyjęcia stroju duchownego


kl. Dariusz Masztalerski