Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Ufamy, że ta modlitwa w tej świątyni i procesja pomogą duszom w czyśćcu, strasznie cierpiącym i tęskniącym za Bogiem, który jest Miłością – mówił bp Jan Wątroba podczas Eucharystii, sprawowanej we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych w częstochowskiej archikatedrze.

W homilii bp Wątroba podkreślił znaczenie nadziei chrześcijańskiej w kontekście życia wiecznego. - W pierwszych dniach listopada odkrywamy ścisły związek teraźniejszości z wiecznością. Wczoraj rozpoznawaliśmy blask świętości, drogę powołania do niej. Dziś odkrywamy nadzieję życia wiecznego.

Biskup Jan przybliżył zgromadzonym w Archikatedrze wiernym chrześcijański sens modlitwy za zmarłych. - Przeżywamy nadzieję życia wiecznego w kontekście tajemnicy świętych obcowania. Patrzymy na Kościół cierpiący – w czyśćcu. Nadzieja pomocy tym duszom poprzez modlitwę była obecna już we wczesnym judaizmie. Dziś naszymi drogami pomocy zmarłym są: Eucharystia, modlitwa i jałmużna.

Rozważania dotyczące nadziei biskup oparł na encyklice o nadziei chrześcijańskiej „Spe salvi” Benedykta XVI. – Papież w swojej encyklice stawia pytanie, czy współcześni ludzie naprawdę chcą żyć wiecznie? Wielu ludziom to bowiem dziś tak naprawdę przeszkadza – żyć zawsze i bez końca… To wydaje się być nudne i nie do zniesienia. My, obecni w tej świątyni, odpowiedzmy papieżowi: „Tak! Chcemy żyć wiecznie. Wierzymy w zmartwychwstanie umarłych. Wierzymy, że w domu Ojca jest mieszkań wiele”. Jezus za te słowa oddał życie.

Źródła nadziei na życie wieczne odkrywamy już w sakramencie chrztu. - Rodzice podczas chrztu proszą o wiarę, która da ich dziecku życie wieczne. Wdzięczni rodzicom i chrzestnym za ten dar, mamy nadzieję, że dojdziemy do celu. Mamy tę małą nadzieję codzienną i tę wielką nadzieję, która przewyższa te małe. Bóg jest fundamentem nadziei – Ten, który ma ludzkie oblicze i miłuje nas – podkreślił bp Wątroba.

Modlitwą podczas Eucharystii i nabożeństwa żałobnego modlitwą ogarnięci zostali zmarli biskupi częstochowscy, spoczywający w krypcie częstochowskiej archikatedry: Teodor Kubina, Zdzisław Goliński i Stefan Bareła. Przy poszczególnych stacjach wspominano również zmarłych: parafian, krewnych osób zgromadzonych w świątyni, dobrodziejów, poległych na wojnach oraz osoby, których wiarę zna jedynie Bóg.


Zobacz galerię zdjęć


kl. Jacek Kijas