Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Wspólnota seminaryjna pamięta o modlitwie za Ojczyznę. W niedzielę, razem ze swoim pasterzem, abp. Wacławem Depo, zgromadziliśmy się na Eucharystii w częstochowskiej archikatedrze, aby dziękować Bogu za wolną Polskę i prosić o Jego błogosławieństwo dla naszego kraju. 

- Początków istnienia Polski należy upatrywać w jej chrzcie w 966 r. To dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Módlmy się, aby wolność Polski była budowana w prawdzie – zachęcał na początku Mszy św. abp. Depo.

W homilii metropolita częstochowski skierował słowa szacunku i wdzięczności do żołnierzy, poległych i żyjących, którzy walczyli w obronie Ojczyzny. Dodał także otuchy rodzicom, którzy walczą o chleb powszedni i dobre wychowanie swoich dzieci. Pozdrowieniami objął ludzi pracy, „chcących widzieć w niej sens dla siebie i przyszłych pokoleń”, a także ludzi osoby bezrobotne i bezdomne. – Człowieka, który się modli, nie można oderwać od ziemi, na której mieszka. W każdym z nas, na twarzach i w sercach budzi się nostalgia za prawdziwym obliczem naszej Ojczyzny – podkreślił.

Arcybiskup, odnosząc się do ofiary złożonej na krzyżu przez Jezusa Chrystusa, wskazał, jakie dary płyną z niej nieustannie dla człowieka. – Chrystus po to położył się na krzyżu, aby dać każdemu z nas wolność do prawdy, wolność do życia i wolność do miłowania. Uczynił to po to, aby przeciwstawić się degradowaniu człowieka. To Jezus daje nam życie i nadzieję! – przekonywał metropolita.

Spojrzenie na krzyż pomogło wiernym zgromadzonym w częstochowskiej archikatedrze w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które w Święto Niepodległości powinien stawiać sobie każdy Polak. Z mocą zadał je z ambony Pasterz naszej archidiecezji. – Czego potrzebuje nasza Ojczyzna dziś? Obok wspomnianych już wolności i prawdy potrzebuje nadziei w życiu społecznym! Nasza Ojczyzna potrzebuje niezłomnej nadziei, aby spokojnie mogła budować swoją przyszłość.

Właśnie o nadzieję prosiliśmy szczególnie podczas tej Eucharystii przez wstawiennictwo Pani z Jasnej Góry, gdzie „bije serce narodu”. – Matko z Jasnej Góry, uproś nam światło nadziei, które nigdy nie zagaśnie! – słowa metropolity stały się treścią modlitwy w intencji Ojczyzny, którą zanosili do nieba uczestnicy liturgii.


Zobacz galerię zdjęć

 

kl. Jacek Kijas