Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

- Jesteśmy sługami spotkania człowieka z Bogiem. W przekazywaniu wiary chodzi nie tylko o przekaz prawa, ale o doprowadzenie do osobowego spotkania z Jezusem – mówił do alumnów ks. Grzegorz Szumera, który poprowadził listopadowy Dzień Skupienia w naszym seminarium.

Rozważania podczas Dnia Skupienia dotyczyły zagadnienia wiary w życiu człowieka i były inspirowane listem apostolskim Benedykta XVI Porta fidei, ogłaszającym w Kościele Rok Wiary. Ks. Grzegorz, przybliżając nam definicję wiary, sięgnął także do książki „Wprowadzenie w chrześcijaństwo” autorstwa Josepha Ratzingera. Według przyszłego papieża wiara to spotkanie osób, podczas którego w Jezusie objawia się Ojciec. Dotyka On człowieka swoją Miłością i w ten sposób nadaje sens jego życiu.

Naszym zadaniem jest zaprosić innych do mojego spotkania z Jezusem, a nie tylko egzekwować powinności. Trzeba nam modlić się do Ducha Świętego, aby użył nas jako narzędzi spotkania z Jezusem – podkreślił kaznodzieja, nawiązując do słów J. Ratzingera/Benedykta XVI.

Kolejnym aspektem przeżywania wiary, na który wskazał ks. Grzegorz, jest jej zgodność z doświadczeniem naszego Pana. – Wiara to uczestnictwo w wizji Jezusa! Odpowiada ona na oczekiwania serca, przechodząc zarazem weryfikację w codziennym życiu. Ta wizja wyzwala nas od samych siebie i pozwala spojrzeć na siebie głębiej – przekonywał.

W homilii podczas niedzielnej Eucharystii ks. Szumera wskazał na znaczenie miłości w budowaniu relacji i przestrzeni spotkania z Jezusem oraz drugim człowiekiem. – Znane nam słowa: „Dobrze, że jesteś!” stanowią afirmację istnienia. Wyrażają miłość jako „TAK!”. Jesteśmy szczęśliwsi, gdy kogoś kochamy i potrzebujemy kogoś, dla kogo stanowimy wartość. Człowiek potrzebuje tego „TAK!” ze strony drugiej osoby, aby narodzić się na nowo. Nie oznacza to płytkiego oraz powierzchownego przebaczania i zapominania w sytuacji bólu. „TAK!” dla drugiej osoby należy zawsze łączyć z prawdą!  

W swoich rozważaniach dotyczących wiary ks. Grzegorz ukazał nam także postać św. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein. Jej droga do wiary w Chrystusa i konwersja na katolicyzm ilustrują proces wytrwałego poszukiwania prawdy w życiu człowieka. - Celem ludzkiego życia jest oblubieńcze zjednoczenie z Bogiem, a prowadzą ku niemu: prawda, wiara i krzyż – tymi słowami, zaczerpniętymi z pism św. Teresy, ks. Szumera zakończył nasz Dzień Skupienia. 


kl. Jacek Kijas