Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Częstochowa, Boże Narodzenie 2012 r. 

Kiedy Jezus rodził się w grocie betlejemskiej, wszystko stało się nowe. Świat od środka znów się odnowił, bo po ziemi zaczął chodzić wcielony Bóg. I choć dalej musimy czekać na Jego ostateczne przyjście, to nie mamy wątpliwości, że On już jest, że żyjemy w nowym czasie, który zaczęliśmy przecież liczyć od narodzenia Chrystusa.

Szczególnym narodzeniem Boga w naszym osobistym życiu jest wiara. Choć dalej prowadzimy życie w ciele, to przez wiarę Bóg daje nam nowe życie.

W Roku Wiary nasze patrzenie na żłóbek i nowonarodzone Dziecię Jezus przypomina nam, że wiara jest najwyższą troską. Bóg nie przyszedł na świat jako dojrzały mężczyzna, ale jako małe dziecko, potrzebujące opieki Maryi i Józefa. To wymowny znak, że i nasza wiara w Jezusa wymaga nieustannej troski, żeby w nas wzrastała każdego dnia.

Wszystkim Przyjaciołom naszego Seminarium składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech rodzący się Bóg odnowi Was w wierze tak mocno, aby rozlewała się ona na innych i innym również przynosiła radość i uzdrowienie.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i pełnego wiary Nowego Roku 2013 życzy wszystkim cała nasza społeczność seminaryjna.

 

Z modlitwą i wdzięcznością

Rektor WSD

ks. Andrzej Przybylski