Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Do wszystkich parafii archidiecezji częstochowskiej zostało rozesłane świąteczne wydanie „Listu do Przyjaciół”. Jest on adresowany do przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

Można w nim znaleźć świąteczne życzenia od Rektora i całej wspólnoty Seminarium, kilka aktualnych informacji o życiu seminaryjnym, ilości kleryków i o parafiach ich pochodzenia. Szczególnymi adresatami „Listu” są członkowie Wspólnoty Przyjaciół WSD Archidiecezji Częstochowskiej. Wspólnota ta liczy już ponad 100 osób, którzy zadeklarowali swoją duchową i materialną pomoc na rzecz formacji przyszłych księży.

„List” kończy się słowami wielkiej wdzięczności wobec wszystkich, którzy towarzyszą alumnom swoją codzienną modlitwą, cierpieniem, a w minionym roku kalendarzowym podzielili się również owocami swojej pracy – płodami ziemi i ofiarami materialnymi, które znacznie wspierają koszty kształcenia alumnów.

"List do Przyjaciół" oraz informacje o Wspólnocie Przyjaciół znajdują się na naszej stronie w zakładce: Wspólnota Przyjaciół WSD


Ks. Andrzej Przybylski

Rektor WSD