Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Jak co roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przeżywaliśmy Dzień Skupienia w naszym seminarium. Prowadził go dla nas o. Marcin Ciechanowski OSPPE, egzorcysta z zakonu paulinów.

Główną myślą, która rozbrzmiewała echem przez cały dzień, były słowa: ”My jako kapłani mamy ludziom rozdawać Jezusa, czyli życie wieczne”.O. Marcin w taki sposób rozwijał ten wątek: - Dla was jako dla tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa, musi liczyć się życie wieczne. Życie wieczne daje nam Bóg, dlatego jest ono ważniejsze od życia tu i teraz, które musimy tracić, aby zyskać to doskonalsze życie. To wy, kapłani w pragnieniu, już teraz musicie zacząć troszczyć się o te najmniejsze rzeczy, bo one mogą mieć wielkie skutki.

Do alumnów przemówił ukazany przez paulina obraz Komunii Świętej. - Dajecie innym mały kawałek chleba, który jest ciałem Pana Jezusa. W takim prostym geście dajecie innym Chrystusa. Nie powinniście ograniczać się tylko do Komunii Świętej. Także po Mszy powinniście dawać innym Chrystusa, w całej naszej codzienności. To tak, jak z Mojżeszem, którego twarz promieniała po spotkaniu z Bogiem. Jeżeli wychodzę z Eucharystii i moja twarz jest radosna, to znaczy, że spotkałem się z Bogiem i teraz chcę tą radość ze spotkania z Nim przekazywać innym. Jeżeli ja spotkałem Boga to inni spotkają we mnie Boga. Jeżeli ja słucham Boga, to inni ludzie będą słuchali mnie, gdy mówię o Bogu. Jeżeli tego zabraknie, to ludzie będą o tyle ubożsi, bo nie doświadczą Boga, którego mogłem im przekazać w tych najdrobniejszych rzeczach - podkreślił z mocą o. Marcin.

Prowadzący Dzień Skupienia zakonnik wspominał także, że przez to, iż mamy sakramenty święte i z nich korzystamy, szatan tak nas atakuje, a szczególnie kapłanów, którzy tych sakramentów udzielają. W tym miejscu o. Marcin zadał klerykom pytania do refleksji: - Czy ja siebie też potrafię rozdać, swój czas, uczucia, siły? Jak możesz rozdawać Jezusa, siebie skąpiąc?

O. Marcin podkreślił też to, że w Kościele nie ma miejsca jedynie dla swoich planów, lecz jest ono przeznaczone dla planów Boga. - Bóg daje nam niekiedy wielki talent, nie po to, abym go wykorzystał, ale po to, abym umiał go poświęcić dla Boga. Musimy czasami wybrać między talentem a Bogiem, bo Bóg patrzy na zbawienie, a nie np. na zdrowie. Powinniśmy być w większej komunii z Jezusem, niż z innymi osobami, rzeczami itd. My żyjemy, aby być miłymi Bogu i dlatego ja nie chcę grzeszyć. Musimy wyrzec się swej woli, bo Pan Bóg pragnie całego naszego serca. Człowiek musi być pusty jak naczynie po puryfikacji, musi pozbyć się wszystkiego co mnie ciągnie, wszystkich moich pokus.

Z ostatniej konferencji tego dnia najbardziej pozostało w mojej pamięci wezwanie o. Marcina: ”Zajmij się Bogiem! Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”.


kl. Dariusz Masztalerski