Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W sobotę 22 grudnia o godz. 10.00 w auli naszego seminarium odbędzie się spotkanie opłatkowe z abp. Wacławem Depo metropolitą częstochowskim, z abp. Stanisławem Nowakiem, bp. Antonim Długoszem i bp. Janem Wątrobą. Tym samym rozpoczynamy nową tradycję wspólnego spotkania biskupów, kapłanów i świeckich w seminarium.

Pragniemy, aby była to okazja dla wszystkich zarówno do wspólnej modlitwy, wysłuchania Orędzia Bożonarodzeniowego, połamania się opłatkiem i złożenia sobie życzeń. Okazja do wspólnego spotkania i zacieśnienia więzi wiary w Roku Wiary.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Czcigodnych Braci Kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wszystkich zaangażowanych na różnych polach ewangelizacji poprzez udział w ruchach i stowarzyszeniach kościelnych oraz wszystkich, którzy tego dnia zecgcą być blisko swoich biskupów i kapłanów, blisko Kościoła, który zgromadzi na ten czas przy ul. Św. Barbary 41.


JK/Kuria Częstochowa