Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W sobotę 22 grudnia o godz. 10.00 w auli naszego seminarium odbędzie się spotkanie opłatkowe z abp. Wacławem Depo metropolitą częstochowskim, z abp. Stanisławem Nowakiem, bp. Antonim Długoszem i bp. Janem Wątrobą. Tym samym rozpoczynamy nową tradycję wspólnego spotkania biskupów, kapłanów i świeckich w seminarium.

Pragniemy, aby była to okazja dla wszystkich zarówno do wspólnej modlitwy, wysłuchania Orędzia Bożonarodzeniowego, połamania się opłatkiem i złożenia sobie życzeń. Okazja do wspólnego spotkania i zacieśnienia więzi wiary w Roku Wiary.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Czcigodnych Braci Kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wszystkich zaangażowanych na różnych polach ewangelizacji poprzez udział w ruchach i stowarzyszeniach kościelnych oraz wszystkich, którzy tego dnia zecgcą być blisko swoich biskupów i kapłanów, blisko Kościoła, który zgromadzi na ten czas przy ul. Św. Barbary 41.


JK/Kuria Częstochowa