Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Przynajmniej dwa razy w roku alumni naszego seminarium wspólnie z wychowawcami wyruszają w teren naszej archidiecezji, aby modlitwą i świadectwem zapraszać wiernych do troski o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Najbliższa niedziela powołań odbędzie się 20 stycznia br. a przedstawiciele seminarium odwiedzą parafie dwóch dekanatów: św. Antoniego w Częstochowie i dekanatu kłobuckiego. Przełożeni i diakoni będą głosić homilie podczas Mszy św., a alumni niższych roczników przygotowują asystę liturgiczną, modlitwy i świadectwa. Będą też spotykać się z grupami parafialnymi, żeby rozmawiać o powołaniu i potrzebie wytrwałej modlitwy w tej intencji.

Już dziś cała wspólnota seminaryjna dziękuje wszystkim duszpasterzom i wiernym z parafii w dekanacie św. Antoniego w Częstochowie i dekanacie kłobuckim za otwarte i gościnne serca i wspólną modlitwę. 


ks. Andrzej Przybylski

Rektor WSD