Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Przynajmniej dwa razy w roku alumni naszego seminarium wspólnie z wychowawcami wyruszają w teren naszej archidiecezji, aby modlitwą i świadectwem zapraszać wiernych do troski o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Najbliższa niedziela powołań odbędzie się 20 stycznia br. a przedstawiciele seminarium odwiedzą parafie dwóch dekanatów: św. Antoniego w Częstochowie i dekanatu kłobuckiego. Przełożeni i diakoni będą głosić homilie podczas Mszy św., a alumni niższych roczników przygotowują asystę liturgiczną, modlitwy i świadectwa. Będą też spotykać się z grupami parafialnymi, żeby rozmawiać o powołaniu i potrzebie wytrwałej modlitwy w tej intencji.

Już dziś cała wspólnota seminaryjna dziękuje wszystkim duszpasterzom i wiernym z parafii w dekanacie św. Antoniego w Częstochowie i dekanacie kłobuckim za otwarte i gościnne serca i wspólną modlitwę. 


ks. Andrzej Przybylski

Rektor WSD