Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

- Chrystus to Mistrz poszukiwania dobrych stron w człowieku – mówił do alumnów podczas styczniowego Dnia Skupienia ks. Mirosław Maliński, duszpasterz akademicki z Wrocławia.

Spotkanie z popularnym „Maliną” było dla kleryków lekcją dobrego życia w świetle słowa Bożego i komunii z ludźmi. – Gdy cieszymy się życiem, rozpakowujemy każdy dzień jak prezent. Traktujemy go jako dar od Ojca. Bóg w niebie jest wtedy wzruszony! – przekonywał duszpasterz.

W świecie, który przeżywa kryzys ojcostwa, potrzebni są księża, którzy będą ojcami w wymiarze duchowym. W jaki sposób realizować ten postulat? Odpowiedzi na to pytanie próbował udzielić alumnom ks. Maliński. – W sensie biologicznym jest w nas zaszczepione pragnienie ojcostwa. Oznacza to dążenie do pozostawienia po sobie wspólnoty. Ta konieczność ojcostwa może być dla nas sprzymierzeńcem. Aby jednak stać się ojcem, trzeba najpierw być synem! Gdy staniemy się synami, jesteśmy w stanie stawać się braćmi. Jest to trudne, gdy nie wynieśliśmy z domu dobrego doświadczenia ojca. Wtedy trzeba podjąć próbę ocalenia obrazu ojca w sobie. Gdy to jednak nie będzie możliwe, dobrze jest poszukać innego wzoru ojcostwa, wzoru kapłaństwa. To, co mamy zrobić, to przyjąć anioła ojcostwa, którego daje nam Pan i modlić się: „Aniele ojcostwa, prowadź mnie, inspiruj mnie!” Wtedy wymyślimy i zbudujemy swoje ojcostwo.

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszonym przez rekolekcjonistę podczas Dnia Skupienia była kwestia dobrej komunikacji z ludźmi. Cenne okazało się przypomnienie kilku podstawowych, wręcz technicznych spraw, które pomagają w realizacji dobrego dialogu. Chodzi tu m.in. o unikanie kategorycznych stwierdzeń, typu: „nigdy!” lub „zawsze!”, czy też umiejętność poruszania w rozmowie spraw ważnych obok wielu pilnych. – Męskie podejście do życia jest nastawione na osiąganie celów. Musimy jednak pamiętać o tym, że człowiek jest ważniejszy, niż cele! – podkreślił ks. Maliński. – Aby rozmowa była dobrym dialogiem, warto pamiętać o realizacji podczas niej trzech prymatów: słuchania nad mówieniem, zrozumienia nad osądzaniem oraz dzielenia się tym, co przeżywam nad dyskusją. W rozmowach trudnych pomaga wzbudzenie w sobie nastawienia: „Jestem ciekaw, co ta osoba chce mi powiedzieć!” Nie można też zapominać o wybaczeniu, gdy jest to konieczne – argumentował duszpasterz.

Ks. Maliński zachęcał także kleryków do zachwytu nad tajemnicą Kościoła. – Chrystus łączy nas w Kościele mimo różnorodnych poglądów. Poruszając się w tej przestrzeni, nic nam nie grozi. Zostajemy w naszym działaniu obdarzeni dużym zaufaniem i wolnością. Od nas samych zależy dużo. To, jacy jesteśmy dla siebie nawzajem, nie jest obojętne dla obrazu Kościoła, który widzą inni. Nie bójmy się mimo to budować dobra na naszej słabości. Jest ona bowiem naszym sprzymierzeńcem. Sam Chrystus chce budować na naszych słabościach! – zachęcał z mocą rekolekcjonista.

W trakcie Dnia Skupienia klerycy mogli zadawać „Malinie” pytania, na które odpowiedział podczas specjalnego spotkania. Wielkim umocnieniem dla alumnów było także świadectwo życia duszpasterza akademickiego z Wrocławia, który chętnie opowiadał o swoich osobistych doświadczeniach.


kl. Jacek Kijas