Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W związku z udziałem Księdza Arcybiskupa Wacława Depo w uroczystościach pogrzebowych Śp. Księdza Kardynała Józefa Glempa nastąpi zmiana w programie obchodów wspomnienia św. Tomasza z Akwinu w naszym seminarium. Obchody te odbędą się w najbliższy poniedziałek, 28 stycznia 2013 r.

Aktualny program uroczystości:

18.30 - Kolacja w refektarzu seminaryjnym.

19.00 - Wykład okolicznościowy na temat: Z Husserlem do św. Tomasza z Akwinu. Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża (1891 – 1942) – Ks. dr hab. Jerzy Machnacz z Wrocławia - sala wykładowa (telewizyjna).

20.00 - Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks. Abpa dra Wacława Depo, metropolity częstochowskiego (Kapłanów zapraszamy do koncelebry) - kościół seminaryjny.

Tegoroczny wykład jest poświęcony filozoficznej drodze św. Edyt Stein – od fenomenologii przez filozofię św. Tomasza z Akwinu do mistyki. Będzie to więc połączenie wspomnienia św. Tomasza z Akwinu z postacią św. Edyty Stein, której jubileusz 70.lecia męczeńskiej śmierci obchodziliśmy w ubiegłym roku.

Autorem wykładu będzie Ks. dr hab. Jerzy Machnacz, prof. PWT i PW, kierownik Katedry Filozofii Systematycznej PWT we Wrocławiu i dyrektor Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej. Autor licznych książek i artykułów o Edycie Stein, m.in. Człowiek religijny w pismach filozoficznych Jadwigi Conrad –Martius i Edyty Stein (1999); Edyta Stein. Św. Teresa Benedykta od Krzyża (2010) – książka wydana w serii: Sylwetki wybitnych Ślązaków; red. Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein (1999); red. Oblicza prawdy. Edyta Stein – s. Teresa Benedykta od Krzyża (2010). 


Z serdecznym zaproszeniem,

ks. dr Andrzej Przybylski

Rektor WSD