Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W związku z udziałem Księdza Arcybiskupa Wacława Depo w uroczystościach pogrzebowych Śp. Księdza Kardynała Józefa Glempa nastąpi zmiana w programie obchodów wspomnienia św. Tomasza z Akwinu w naszym seminarium. Obchody te odbędą się w najbliższy poniedziałek, 28 stycznia 2013 r.

Aktualny program uroczystości:

18.30 - Kolacja w refektarzu seminaryjnym.

19.00 - Wykład okolicznościowy na temat: Z Husserlem do św. Tomasza z Akwinu. Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża (1891 – 1942) – Ks. dr hab. Jerzy Machnacz z Wrocławia - sala wykładowa (telewizyjna).

20.00 - Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks. Abpa dra Wacława Depo, metropolity częstochowskiego (Kapłanów zapraszamy do koncelebry) - kościół seminaryjny.

Tegoroczny wykład jest poświęcony filozoficznej drodze św. Edyt Stein – od fenomenologii przez filozofię św. Tomasza z Akwinu do mistyki. Będzie to więc połączenie wspomnienia św. Tomasza z Akwinu z postacią św. Edyty Stein, której jubileusz 70.lecia męczeńskiej śmierci obchodziliśmy w ubiegłym roku.

Autorem wykładu będzie Ks. dr hab. Jerzy Machnacz, prof. PWT i PW, kierownik Katedry Filozofii Systematycznej PWT we Wrocławiu i dyrektor Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej. Autor licznych książek i artykułów o Edycie Stein, m.in. Człowiek religijny w pismach filozoficznych Jadwigi Conrad –Martius i Edyty Stein (1999); Edyta Stein. Św. Teresa Benedykta od Krzyża (2010) – książka wydana w serii: Sylwetki wybitnych Ślązaków; red. Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein (1999); red. Oblicza prawdy. Edyta Stein – s. Teresa Benedykta od Krzyża (2010). 


Z serdecznym zaproszeniem,

ks. dr Andrzej Przybylski

Rektor WSD