Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Zapraszamy na dziękczynienie z racji kończącego się pontyfikatu Papieża Benedykta XVI. Msza dziękczynna odbędzie się w Bazylice Jasnogórskiej w środę 27 lutego o godz. 20:00. Publikujemy słowa abp. Wacława Depo, który zaprasza nas do wspólnej modlitwy za Papieża i Kościół.
 

Drodzy Bracia i Siostry!

Zadaniem Roku Wiary jest nowe przylgnięcie do Chrystusa poprzez głębsze rozumienie Jego tajemnic we wspólnocie Kościoła. W tym samym duchu odbieramy decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI o rezygnacji z urzędu Następcy Świętego Piotra. Dlatego zapraszam wszystkich, którzy stanowimy Kościół Częstochowski: kapłanów, osoby życia konsekrowanego i cały Lud Boży – do wspólnego dziękczynienia za wszystkie łaski, które dzięki jego apostolskiej posłudze stały się naszym udziałem.

Warto przypomnieć, że podczas jego pielgrzymki do naszej Ojczyzny w maju 2006 roku nawiedził również Częstochowę i Jasną Górę. Już błogosławiony Jan Paweł II nazwał Jasną Górę „Sercem Kościoła Częstochowskiego”. Ta posługa Ojca Świętego Benedykta XVI z dnia 26 maja 2006 roku pozostaje dla nas szczególnym zobowiązaniem.

Dlatego na tym miejscu zgromadzimy się w środę, 27 lutego 2013 roku o godz. 20.00 na wspólnej Eucharystii w Bazylice Jasnogórskiej, aby następnie o godz. 21.00 w Kaplicy Matki Bożej zawierzyć wszystkie sprawy Kościoła przez macierzyńskie dłonie i Serce Bogarodzicy.

Proszę również, by w dniu 28 lutego 2013 r. we wszystkich parafiach i wspólnotach zakonnych zostały odprawione nabożeństwa dziękczynne za osobę i posługę Ojca Świętego Benedykta XVI.

Serdecznie zapraszam do jak najliczniejszego udziału w tej modlitwie, udzielając już dzisiaj pasterskiego błogosławieństwa.


+ Wacław Depo

Arcybiskup Metropolita Częstochowski

 

Częstochowa, 22 lutego 2013 r.


Źródło: kuriaczestochowa.pl