Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Zapraszamy na dziękczynienie z racji kończącego się pontyfikatu Papieża Benedykta XVI. Msza dziękczynna odbędzie się w Bazylice Jasnogórskiej w środę 27 lutego o godz. 20:00. Publikujemy słowa abp. Wacława Depo, który zaprasza nas do wspólnej modlitwy za Papieża i Kościół.
 

Drodzy Bracia i Siostry!

Zadaniem Roku Wiary jest nowe przylgnięcie do Chrystusa poprzez głębsze rozumienie Jego tajemnic we wspólnocie Kościoła. W tym samym duchu odbieramy decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI o rezygnacji z urzędu Następcy Świętego Piotra. Dlatego zapraszam wszystkich, którzy stanowimy Kościół Częstochowski: kapłanów, osoby życia konsekrowanego i cały Lud Boży – do wspólnego dziękczynienia za wszystkie łaski, które dzięki jego apostolskiej posłudze stały się naszym udziałem.

Warto przypomnieć, że podczas jego pielgrzymki do naszej Ojczyzny w maju 2006 roku nawiedził również Częstochowę i Jasną Górę. Już błogosławiony Jan Paweł II nazwał Jasną Górę „Sercem Kościoła Częstochowskiego”. Ta posługa Ojca Świętego Benedykta XVI z dnia 26 maja 2006 roku pozostaje dla nas szczególnym zobowiązaniem.

Dlatego na tym miejscu zgromadzimy się w środę, 27 lutego 2013 roku o godz. 20.00 na wspólnej Eucharystii w Bazylice Jasnogórskiej, aby następnie o godz. 21.00 w Kaplicy Matki Bożej zawierzyć wszystkie sprawy Kościoła przez macierzyńskie dłonie i Serce Bogarodzicy.

Proszę również, by w dniu 28 lutego 2013 r. we wszystkich parafiach i wspólnotach zakonnych zostały odprawione nabożeństwa dziękczynne za osobę i posługę Ojca Świętego Benedykta XVI.

Serdecznie zapraszam do jak najliczniejszego udziału w tej modlitwie, udzielając już dzisiaj pasterskiego błogosławieństwa.


+ Wacław Depo

Arcybiskup Metropolita Częstochowski

 

Częstochowa, 22 lutego 2013 r.


Źródło: kuriaczestochowa.pl