Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Bardzo serdecznie zapraszamy na Koncert Pieśni Pasyjnych w wykonaniu Scholi liturgicznej „Domine Jesu”, który odbędzie się 23 marca (sobota) o godz. 19.00 w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie.

Schola wykona pieśni zarówno w opracowaniu współczesnych kompozytorów takich, jak m.in. Paweł Bębenek, Dawid Kusz OP, Jacek Sykulski, Marcin Pospieszalski, jak również tak wielkich i sławnych kompozytorów, jak Zoltan Kodaly czy też Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Promujemy to wydarzenie z wielką radością, ponieważ istnienie scholi oraz jej działaność to owoc starań jednego z naszych seminaryjnych braci - obecnie ks. Mateusza Ociepki. 

Serdecznie zapraszamy na ten koncert w poczuciu wspólnej troski o większą chwałę Bożą, którą wyraża również dobrze wykonywana muzyka sakralna.
 

Schola Liturgiczna Domine Jesu w Internecie: 

www.scholaliturgiczna.pl

http://pl-pl.facebook.com/pages/Schola-Liturgiczna-Domine-Jesu/342300852449480

http://www.youtube.com/user/ScholaLiturgiczna
kl. Jacek Kijas