Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Bardzo serdecznie zapraszamy na Koncert Pieśni Pasyjnych w wykonaniu Scholi liturgicznej „Domine Jesu”, który odbędzie się 23 marca (sobota) o godz. 19.00 w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie.

Schola wykona pieśni zarówno w opracowaniu współczesnych kompozytorów takich, jak m.in. Paweł Bębenek, Dawid Kusz OP, Jacek Sykulski, Marcin Pospieszalski, jak również tak wielkich i sławnych kompozytorów, jak Zoltan Kodaly czy też Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Promujemy to wydarzenie z wielką radością, ponieważ istnienie scholi oraz jej działaność to owoc starań jednego z naszych seminaryjnych braci - obecnie ks. Mateusza Ociepki. 

Serdecznie zapraszamy na ten koncert w poczuciu wspólnej troski o większą chwałę Bożą, którą wyraża również dobrze wykonywana muzyka sakralna.
 

Schola Liturgiczna Domine Jesu w Internecie: 

www.scholaliturgiczna.pl

http://pl-pl.facebook.com/pages/Schola-Liturgiczna-Domine-Jesu/342300852449480

http://www.youtube.com/user/ScholaLiturgiczna
kl. Jacek Kijas