Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Mamy nowego papieża! Został nim wybrany kard. Jorge Mario Bergoglio z Argentyny, który przyjął imię: Franciszek. W pierwszych słowach poprosił o modlitwę za siebie i modlił się za emerytowanego biskupa Rzymu, Benedykta XVI.

"Buonasera!" - tymi słowy nowo wybrany papież Franciszek przywitał się z wiernymi. Na następcę Św. Piotra kardynałowie zebrani na konklawe wybrali kardynała Jorge Mario Bergoglio

Franciszek – takie imię przybrał nowy Ojciec Święty, którym został kard. Jorge Maria Bergoglio, jezuita, z Argentyny, przewodniczący argentyńskiego episkopatu. Urodzony w 1936 roku w Buenos Aires, wyświęcony na kapłana 13 grudnia 1969 r. Kardynałem jest od 21 lutego 2001 roku.

Mamy nowego Następcę Świętego Piotra.  Habemus papam (łac. Mamy papieża) – w Kościele katolickim łacińska formuła, wygłaszana po dokonaniu wyboru nowego papieża przez konklawe. Formułę tę wypowiada kardynał protodiakon Jean-Louis Pierre Tauran z balkonu Bazyliki św. Piotra na Watykanie. Tekst formuły: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam, Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Jorge Marium, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Bergoglio, Qui sibi nomen imposuit Franciscum". Polskie tłumaczenie Oznajmiam wam radość wielką: mamy Papieża,  Najczcigodniejszego i Najprzewielebniejszego Jorge Mario , Kardynała Świętego Rzymskiego Kościoła, Bergoglio, który przybrał sobie imię Franciszek.

Pierwszy papież, który wybrał imię Franciszek. Czy będzie podobnie jak Jan Paweł II nazywany Papieżem z dalekiego kraju? Konklawe rozpoczęło się we wtorek 12 marca. 115 kardynałów w 5 głosowaniu zdecydowało, że nową głową Kościoła Katolickiego został kardynał Bergoglio pochodzący z Argentyny.

- Dobrze wiecie, że zadaniem konklawe było wybranie biskupa dla Rzymu - powiedział papież Franciszek. - Wydaje się, że moi bracia kardynałowie wybrali go z końca świata. Dziękuję wam za przyjęcie, wspólnoto diecezjalna Rzymu. Dziękuję wam.

W jednych z pierwszych słów skierowanych do wiernych, nowy Papież Franciszek poprosił o modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta XVI oraz poprosił o modlitwę za jego rozpoczynającą się posługę. - Rozpocznijmy razem tę drogę braterstwa, miłości, wzajemnego zaufania - powiedział z loggi bazyliki.- Przede wszystkim chciałbym pomodlić się za emerytowanego biskupa Rzymu. Módlmy się aby Pan błogosławił mu, a Najświętsza Maryja Panna strzegła. Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

- A teraz rozpoczynamy tę wspólną wędrówkę - biskup i lud. Jest to wędrówka Kościoła rzymskiego, który przewodniczy całemu Kościołowi. Módlmy się za siebie, za cały świat. Życzę wam, aby ta droga Kościoła, którą dzisiaj rozpoczynamy służyła ewangelizacji tego pięknego miasta. A teraz chciałbym udzielić błogosławieństwa, ale najpierw proszę was, zanim biskup poblogosławi, módlcie się żeby Pan błogosławił biskupa. Módlcie się za swojego biskupa,. W chwili ciszy pomódlcie się za mnie - kontynuował nowo wybrany biskup Rzymu.

- Udzielam błogosławieństwa Wam i całemu światu, wszystkim kobietom i mężczyznom dobrej woli - powiedział papież, który następnie  udzielił błogosławieństwa  "Urbi et Orbi". - Bracia i siostry, bardzo dziękuję za przyjęcie, módlcie się za mnie. Wkrótce zobaczymy się. Jutro chciałbym pomodlić się do Matki Bożej, aby strzegła Rzymu. Dobranoc i dobrego odpoczynku - zakończył papież Franciszek.

Ogłoszenie światu osoby nowego papieża wspólnota seminaryjna śledziła wspólnie, oglądając transmisję w sali telewizyjnej. Z wielkimi emocjami i z otwartymi sercami chcemy odpowiedzieć na jego wezwanie do modlitwy. Zachęcamy do niej, aby nasz nowy papież poczuł opiekę Pana i wstawiennictwo Matki Bożej z Fatimy, którą dziś szczególnie wspominamy.


JK/wiara.pl/Kuria Częstochowa