Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Zapraszamy do udziału w 28. Światowych Dniach Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej, które tradycyjnie odbywają się w Niedzielę Palmową. Jest to na szczeblu diecezjalnym spotkanie jej pasterza, abp. Wacława Depo, z młodzieżą.

Wspólne spotkanie rozpocznie się w niedzielę 24.03. o godz. 14:30 na placu przed częstochowską archikatedrą. Będzie tam miało miejsce zawiązanie wspólnoty. Odbędzie się również koncert połączony ze świadectwami i uwielbieniem.

O godz. 15:00 do archikatedry Świętej Rodziny wyruszy procesja. Eucharystii będzie przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Zgodnie z tradycją kandydaci do bierzmowania złożą na ręce pasterza diecezji podania związane z przystąpieniem do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

O godz. 19:00 w Parafii Akademickiej pw. św. Ireneusz a BM (ul. Kilińskiego 132) odbędzie się koncert uwielbienia na zakończenie Warsztatów Gospel (www.gospel.czest.pl). Wstęp wolny.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przygotuje się do owocnego przeżycia Niedzieli Palmowej podczas Diecezjalnego Forum Młodych, poświęconego w tym roku tematowi: „Odpowiedzialność ewangelizacyjna młodych”.
kl. Jacek Kijas